• Estera
  04.06.2012 14:20

  "........przez poznanie Tego, który powołał nas swoją chwałą i doskonałością. Przez nie zostały nam udzielone drogocenne i największe obietnice, abyście się przez nie stali uczestnikami Boskiej natury, gdy już wyrwaliście się z zepsucia wywołanego żądzą na świecie."

  2 P 1,1-7

   "Odziedziczyć miłość" jak zwraca uwagę ks. W.Lewandowski,  to rzeczywiście  niezwykle wymagające dziedzictwo.

  Dlatego tak mało chętnych, do dziedziczenia. Wytrwać do końca w Jego miłości,  jest już  przyjęciem i życiem w Boskiej naturze.Niestety świat  niesie ze sobą wiele falsyfikatów .

   

  Boże,  udziel nam światła  w rozpoznaniu  Twej Drogi.

   

   

 • kratka
  04.06.2012 15:45
  Tak. "Miłość pozornie wiecznie przegrywająca", ale tylko p o z o r n i e... Bo jeśli w sercu miłość, trud życia nie pójdzie na marne!
  Dziękuję za teksty Księdza :-)
Dyskusja zakończona.
Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg