• celina
    25.02.2014 07:31
    Pan Jezus mówi do swoich uczniów, do swoich przyjaciół o sprawach najważniejszych, mówi im o czekającej go męce - a ci kłócą się kto jest z nich najważniejszy ....On usiadł....

    Tak długo już z Nim byli i ja tak długo już z Nim jestem - a Jezus czasem aż musi usiąśc ,,z wrażenia" że ciągle nic nie rozumiem...
Dyskusja zakończona.
Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg