Słownik biblijny

Hasła na literę „Z”

ZŁO

Grzech pozostaje mroczną tajemnicą, której do końca zrozumieć nie sposób.

Gdy natchnieni autorzy ukazują zło - mówią o konkretnych złych czynach.

Te zaś są realnymi faktami w porządku zarówno fizycznym, jak i moralnym. A więc choroby, kataklizmy, ale także wojny, zbrodnie i grzechy popełniane przez ludzi.

Początku zła moralnego i fizycznego Biblia upatruje w ingerencji szatana w świat. Dlatego słowo „zły” nieraz zastępuje jego imię.

Moralne zło, czyli grzech, oddziela człowieka od Boga i bliźnich. W Starym Testamencie pada pytanie o przyczynę i początek zła fizycznego, ale próby odpowiedzi zostają jakby niedokończone.

Na pytanie o przyczynę zła moralnego (grzechu) już na pierwszych kartach Biblii pada odpowiedź ze wskazaniem na szatana, ale równocześnie na odpowiedzialność człowieka.

Jezus zdecydowanie podkreśla, że moralne zło wypływa z naszego wnętrza. Używa symbolicznego określenia „z serca człowieka”. Grzech pozostaje jednak jakąś mroczną tajemnicą, której do końca zrozumieć nie sposób.

Należy podkreślić, że w myśli biblijnej nigdzie nie znajdziemy śladu dualizmu, czyli przekonania, że elementami konstytutywnymi świata jest i dobro, i zło. Szatan zaś nie jest jakimś „bogiem zła” jako przeciwieństwo Boga.

Otwórz: Rdz 3, 1nn; Mk 7, 18-23

Autor: ks. Tomasz Horak

Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg

Reklama

Reklama