Jan

Johanan, co znaczy „Pan okazał miłosierdzie”. Syn Zebedeusza i Salome z Betsaidy na północnym wybrzeżu Jeziora Galilejskiego, brat Jakuba zwanego Starszym.

Pójście obu braci za Jezusem wywołało dość gwałtowną reakcję ojca, co sprawiło, że nadano im przydomek „Synowie Gromu”. Powołany przez Jezusa do grona Dwunastu, był najmłodszym z nich. Ale szczególnie uprzywilejowanym wraz z Szymonem Piotrem i swoim bratem Jakubem.

Wraz z nimi był świadkiem szczególnych wydarzeń - wskrzeszenia córki Jaira, przemienienia Jezusa na górze Tabor. Najmłodszy okazał się najwierniejszym uczniem Pana. Towarzyszył Mu do końca pod krzyżem wraz z Maryją i dwoma innymi Mariami.

Z Szymonem Piotrem przybiegł w poranek zmartwychwstania do grobu - już pustego. Najstarsza tradycja przypisuje mu autorstwo czwartej Ewangelii - spisanej pod koniec I wieku, także trzech listów i księgi Apokalipsy.

Ewangelia Janowa odbiega stylem i charakterem od Ewangelii synoptycznych. Uszeregowana jest wedle wielkich mów Jezusa, w wielu fragmentach poetycka. Ale i trzymająca się ziemi - w niejednym szczególe wzbogaca naszą wiedzę o Palestynie tamtej epoki.

Jan dożył długich lat i zakończył życie w Efezie.

Otwórz: J 21,20-25; 1 J 1,1-3; Ap 1,1 nn.

«« | « | 1 | » | »»

Reklama

Reklama