Akademia Biblijna - Inauguracja

Rok Wiary - zaproszenie i zobowiązanie do refleksji nad kondycją duchowości współczesnego człowieka

Papież Benedykt XVI postawił przed Wspólnotą Kościoła Katolickiego nie lada wyzwanie – ogłaszając Rok Wiary, zaprosił, a niejako i zobowiązał każdego wyznawcę Chrystusa do refleksji nad źródłem, istotą, jakością i sposobem przeżywania wiary przez współczesnego człowieka. To szczególna zachęta, byśmy sięgnęli do korzeni i odnaleźli własną tożsamość, sens jestestwa, głębię duchowości.

Nie sposób odważyć się na takie rekolekcje bez odpowiedniego przygotowania, bez przewodnika. Ze świadomości tych potrzeb wyrosła idea Akademii Biblijnej – cyklu wykładów monograficznych, które z punktu widzenia reprezentatywnych dyscyplin teologii, będą dotykały i eksplorowały prawdę najbardziej podstawową, osadzoną w samej istocie naszej wiary:

„Jest jeden Bóg!”

Każda ostatnia niedziela przyniesie nowy referat, przygotowany przez autora, zaproszonego z grona najwybitniejszych autorytetów polskiej nauki teologicznej. Wszelkie dywagacje egzegetyczne przebiegają jednak w przestrzeni Pisma Świętego, dlatego drzwi Akademii symbolicznie otwiera wykład, ukazujący fenomen Biblii:

„Od świętej Tradycji do Pisma Świętego”

Tak oto – dzięki temu niezwykłemu tekstowi, „gęstemu” od przenikliwych analiz i newralgicznych treści  – stajemy u progu formacji duchowej, by zatrzymać się i na nowo zdefiniować własną wiarę. Niech lekturze, refleksji i medytacji tych doniosłych przedłożeń towarzyszy czyste serce, otwarty umysł i wola wewnętrznej przemiany.

Obyśmy nie zmarnowali szansy możliwie pełnego przygotowania oraz przeżycia Roku Wiary.

Módlmy się!
Boże w Trójcy jedyny, Ty, który obdarowałeś człowieka swym natchnionym Słowem – Biblią i wypełniłeś orędzie zbawienia w Jezusie Chrystusie, spraw, by moc i światło Ducha Świętego dotknęły wszystkich wykładowców oraz odbiorców Akademii. Niech ta nauka sprzyja budowaniu, pogłębianiu i odświeżeniu życia wiarą.
Maryjo – Matko Kościoła – Tobie zawierzamy to dzieło, by Matczyne Serce Twe wyjednało wszelkie potrzebne łaski dla misji odnowy wiary, misji będącej głównym celem Akademii Biblijnej.
Przyjdź Duchu Święty!
Amen.

Wykład Inauguracyjny

Sylwetka Wykładowcy

«« | « | 1 | » | »»

Reklama

Reklama