Sylwetka Wykładowcy

Ks. Prof. dr hab. Antoni Paciorek

  • Kierownik Katedry Egzegezy Ksiąg Narracyjnych Nowego Testamentu.
  • Konsultor Sekcji Nauk Biblijnych Komisji Nauki Wiary Episkopatu Polski

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Wyższe Seminarium Duchowne w Tarnowie

Mgr /Lic. (teologii): Katolicki Uniwersytet Lubelski (1969/1972)
Obraz Kościoła w Mt 16,17-19 (o. prof. dr hab. Hugolin Langkammer OFM)
Dr: Katolicki Uniwersytet Lubelski (1974)
Historyczne i literackie problemy obietnicy prymatu (Mt 16,17-19) w świetle metody historii redakcji (o. prof. dr hab. Hugolin Langkammer OFM)
Mgr (filologii klasycznej): Katolicki Uniwersytet Lubelski (1975)
Protoeiromena w Dziejach Apostolskich (prof. dr hab. Łucja Małunowiczówna)
LNB: Papieski Instytut Biblijny, Rzym (1977)
Dr hab: Katolicki Uniwersytet Lubelski (1995)
Człowiek bez Chrystusa w soteriologii Listu św. Pawła do Rzymian, Tarnów 1995
Prof.: Katolicki Uniwersytet Lubelski (2001)
Q – Ewangelia Galilejska, Lublin 2001

Najważniejsze publikacje:

– Arystoteles. Meteorologika. Wstęp – przekład – komentarz, Warszawa 19922.
– Człowiek bez Chrystusa w soteriologii Listu św. Pawła do Rzymian, Tarnów 1995.
– Biblia dla każdego i na każdy dzień, Warszawa 1996.
– Ewangelia Umiłowanego Ucznia, Lublin 2000.
– Q – Ewangelia Galilejska, Lublin 2001

Więcej zobacz TUTAJ:.TUTAJ:.

«« | « | 1 | » | »»

aktualna ocena |   |
głosujących |   |
Pobieranie.. Ocena | bardzo słabe | słabe | średnie | dobre | super |

Reklama

Reklama