Biblia jest Księgą życia

Homilia Księdza Arcybiskupa Wiktora Skworca wygłoszona podczas Emaus Domowego Kościoła w Tychach, w Niedzielę Biblijną 22 kwietnia 2012 r.

Publikujemy pełną treść homilii:

Jesteśmy jak uczniowie opisani na kartach Ewangelii. Jest w naszym świętym zgromadzeniu – w naszym domowym Kościele Zmartwychwstały i pozdrawia nas słowami: „Pokój wam”. I przekonuje do prawdy zmartwychwstania poprzez właściwe człowiekowi poznanie zmysłami – popatrzcie – mówi Chrystus; dotknijcie się Mnie i przekonajcie; wreszcie prosi o coś do jedzenia!

Zmartwychwstały Jezus, przekonując do przyjęcia prawdy zmartwychwstania, używa też argumentu biblijnego, przypominając, iż „ musi się wypełnić wszystko, co napisane jest o Mnie w Prawie Mojżeszowym, u Proroków i w Psalmach”. A przecież o Nim – o Mesjaszu – tak wiele było w Pismach, w Psalmach i u Proroków. Przypominamy to sobie w Niedzielę Biblijną – my wierni słuchacze Bożego słowa we wspólnotach rodzinnych i w Kręgach Domowego Kościoła. Przypominamy sobie wszystkie słowa o Mesjaszu, jak i słowa Mesjasza; Tego, który jako Słowo Boga – przemówił do nas ludzkim słowem i dał nam słowo Życia.

Pochodzący z Tarnowa Roman Brandstaetter w „Kręgu biblijnym” przywołuje zwyczaj swojego dziadka, który na wewnętrznych stronach okładek Biblii zapisywał daty śmierci przodków i najbliższych. Gdy czynił to po raz kolejny, młody Roman zapytał go: „Dlaczego zapisujesz w Biblii imiona umarłych?”. Dziadek odparł: „Bo jest księgą żywych”.

Drodzy Bracia i Siostry!

O Biblii można powiedzieć jeszcze więcej: Biblia nie tylko jest Księgą żywych, ale jest Księgą życia! Biblia jest dla poszczególnych ludzi Księgą życia – życia wiecznego. Zawiera bowiem słowa prawdy prowadzącej ku życiu w domu Ojca w niebie. Jako potwierdzenie, wspomnijmy reakcję apostoła Piotra na pytanie Jezusa, który widząc odchodzących od Niego ludzi, zapytał uczniów: „czyż i wy chcecie odejść?” (J 6,67). Św. Piotr rzekł wówczas: „Panie, do kogóż pójdziemy? Ty masz słowa życia wiecznego” (J 6,68). Biblia jest tabernakulum Bożego słowa – słowa życia wiecznego, z którego możemy czerpać pożywienie konieczne, by nie ustać w drodze do zjednoczenia z Bogiem. Wszak „nie samym chlebem żyje człowiek, lecz każdym słowem, które pochodzi z ust Bożych” (Pwt 8,3).

Biblia jest także Księgą życia doczesnego. Zawiera bowiem na swoich kartach mądrość życiową. Daje odpowiedź na pytanie jak żyć, aby już w życiu ziemskim znaleźć radość, pokój, wiarę, nadzieję i miłość. Wszak Pan Jezus powiedział: „Błogosławieni, którzy słuchają słowa Bożego i zachowują je” (Łk 11,28) – błogosławieni, czyli szczęśliwi. Biblia zatem jest źródłem szczęśliwego – błogosławionego życia. Potwierdza to jeszcze raz Jezus, porównując słuchającego i zachowującego słowo Boże do człowieka, który swój dom zbudował na skale. Ani wichry, ani deszcze, ani żadne inne kataklizmy nie są w stanie go zniszczyć (por. Mt 7,24-25).

Biblia jest Księgą życia, gdyż uczy jak wznosić budowlę życia, by nie runęła pod wpływem różnych żywiołów, lecz stała się przybytkiem Boga samego. O znaczeniu słowa Bożego, a zatem i Biblii, przekonuje nas prorok Izajasz. Bóg przez proroka ogłasza: „Zaiste, podobnie jak ulewa i śnieg spadają z nieba i tam nie powracają, dopóki nie nawodnią ziemi i nie użyźnią jej i nie zapewnią urodzaju, tak iż wydaje nasienie dla siewcy i chleb dla jedzącego, tak słowo, które pochodzi z ust moich, nie wraca do Mnie bezowocnie” (Iz 55,10-11). Słowo Boże nigdy nie jest bezowocne dla ziemskiego i zarazem wiecznego życia człowieka.

Ponieważ słowo Boże jest żywe i skuteczne, dlatego tak bardzo potrzebna jest znajomość Pisma Świętego dla ludzi i ludzkich wspólnot oraz społeczeństw. Wszędzie konieczne są człowiekowi dobra duchowe i materialne oraz poczucie sensu i celu życia. Tego potrzebują dziś mieszkańcy Europy, jako nowej nadziei.

Wiecie o tym dobrze z własnego doświadczenia, kiedy jako Domowy Kościół wypełniacie zobowiązania – dary:
- codziennej modlitwy osobistej, połączonej z lekturą Pisma świętego i spotkaniem ze słowem Bożym;
- codziennej modlitwy małżeńskiej, pojmowanej jako wspólne stawanie przed Panem;
- codziennej modlitwy rodziny, jako wspólnoty zanurzonej w Bogu;
- comiesięcznego dialogu małżeńskiego.

«« | « | 1 | 2 | » | »»

Reklama

Reklama