Zmarł ks. prof. Józef Kudasiewicz

16 listopada odszedł do Boga wybitny biblista, profesor KUL. Jego pogrzeb odbędzie się 21 listopada o godz. 14.00 w Kijach (diecezja kielecka). O godz. 11.00 w kieleckiej katedrze bp Kazimierz Ryczan odprawi Mszę św. żałobną.

Przeżył 86 lat, z czego prawie 60 lat w kapłaństwie.

Ks. prof. dr hab. Józef Kudasiewicz urodził się 23 lipca 1926 r. Kijach (woj. świętokrzyskie). Studia filozoficzno-teologiczne odbył w Wyższym Seminarium Duchownym w Kielcach w latach 1947-1952. W 1952 r. rozpoczął studia specjalistyczne z biblistyki na KUL. Stopień doktora teologii uzyskał w 1957 r. (promotor ks. prof. E. Dąbrowski).

W latach 1958-1961 studiował na Papieskim Instytucie Biblijnym w Rzymie, gdzie uzyskał licencjat nauk biblijnych (1959 r.) oraz candidatus ad doctoratum (1960 r.); Był świadkiem zapowiedzi Soboru Watykańskiego II przez Jana XXIII oraz z wielkim zainteresowaniem śledził słynną polemikę biblijną między Uniwersytetem Lateraneńskim a Papieskim Instytutem Biblijnym. Po powrocie do Polski (1961 r.) został zatrudniony na KUL-u i w Wyższym Seminarium Duchownym w Kielcach.

Habilitował się z teologii św. Łukasza („Rola Jeruzalem w działalności zbawczej Jezusa”) w 1971 r. Stanowisko docenta otrzymał w 1972 r., tytuł profesora nadzwyczajnego - 1979, profesora zwyczajnego – 1989. Związany z życiem duchowym i kulturalnym gminy Kije. Był wybitnym naukowcem, który uczył miłości do Biblii całe pokolenia studentów i kapłanów. Napisał wiele książek naukowych i popularnonaukowych, tłumaczonych na język angielski i rosyjski, wielokrotnie wznawianych.

Przeczytaj komentarz Dobry profesor

«« | « | 1 | » | »»
Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg

Reklama

Reklama