Księga na wakacje

W domu generalnym ss. służebniczek dębickich odbyło się kolejne spotkanie z Biblią w Roku Wiary.

Podczas części teoretycznej spotkania prowadzący ks. dr hab. Piotr Łabuda podsumował dotychczasowe wykłady mówiąc o ramach czasowych powstawania ewangelii,  podobieństwach i różnicach w redakcji pism świętego Marka, świętego Mateusza, świętego Łukasza oraz świętego Jana. Słuchacze. Słuchacze dowiedzieli się, że adresatami dzieła świętego Marka byli poganie, tekst autorstwa świętego Mateusza został skierowany do przedstawicieli narodu wybranego, ewangelia świętego Łukasza koncentrowała się na problemach eschatologicznych, gdyż pytania o życie wieczne, Paruzję frapowały już pierwsze pokolenie chrześcijan, będąc niekiedy powodem zażartych polemik, sporów. – Prowadzący spotkanie zwrócił uwagę na odmienność Dobrej Nowiny spisanej przez świętego Jana. Wytłumaczył, czym dla ewangelistów Mateusza i Marka była Ewangelia Galilejska, tzw. źródło Q. Wyjaśnił obco brzmiące terminy: fakt synoptyczny, Ewangelie synoptyczne, Ewangelia Judasza. W końcowej części wykładu odpowiadał na pytania miłośników Bożego Słowa – mówi Lidia, uczestniczka spotkań.

Druga część spotkania z Biblią odbyła się w kaplicy domu sióstr, gdzie miało miejsce nabożeństwo metodą lectio divina. Rozważane były pierwsze cztery błogosławieństwa wygłoszone przez Chrystusa w czasie Kazania na Górze. Ks. Łabuda zwracał uwagę na to, kim są ubodzy w duchu, smucący się, cisi oraz spragnieni sprawiedliwości. – Te cechy powinny charakteryzować prawdziwego ucznia Syna Bożego. Będę szczęśliwa, gdy towarzyszyć mi będzie świadomość, że wszystko jest darem Pana, którym powinnam się dzielić z bliźnimi. Będę błogosławiona, kiedy me serce smucić się będzie z powodu grzechu i długiego oczekiwania na ostateczne spotkanie z Bogiem. Będę uczennicą Chrystusa, jeśli w moim sercu nie będzie gniewu, pychy, egoizmu. W ten sposób będzie budowany już teraz ład Królestwa Bożego. Chcę nadawać mojemu życiu smak! Chcę być solą ziemi! Chcę być światłem, dzięki któremu ludzie będą przybliżać się do Odwiecznej Miłości! – dodaje Lidia.

«« | « | 1 | » | »»
Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg

Reklama

Reklama