Ni zdrowia, ni mnóstwa pieniędzy

No właśnie, o co prosilibyśmy Boga, żeby to nam się spełniło? Przed takim dylematem trzy tysiące lat temu stanął syn króla Dawida, Salomon.

„Nie poprosiłeś dla siebie o długie życie ani też o bogactwa, i nie poprosiłeś o zgubę twoich nieprzyjaciół” – powiedział Pan Bóg. A o co prosił młody władca? „Racz dać Twemu słudze serce pełne rozsądku do sądzenia Twego ludu i rozróżniania dobra i zła”.

Ciekawa rzecz, że w rajskim ogrodzie, obok drzewa życia, z którego mogli kosztować owoców pierwsi ludzie, było to drugie – poznania dobra i zła, drzewo z owocami zakazanymi. Czyżby w modlitwie Salomona wracała tamta stara pokusa?  Nie do końca, bo istotna jest drobna, ale istotna różnica.

Tam w raju Adam i Ewa stanęli nie tyle przed pokusą poznania dobra i zła, ile przed staniem się kimś równym Stwórcy. Salomon nie chce dorównać Panu Bogu. Poznanie dobra i zła ma mu pomóc, by w rozsądzaniu spraw swych poddanych wydawał sprawiedliwe wyroki, dzięki temu, że będzie potrafił odróżniać to, co dobre, od tego, co złe.

Gdybyśmy dzisiaj na serio wzięli to Salomonowe pragnienie, chcielibyśmy tego samego. Bo przecież wokół nas dzieje się tyle spraw, które domagają się naszej oceny, zajęcia stanowiska, a wobec tychże nie podpowiada się zwrócenia uwagi na podstawowe kategorie dobra i zła.

W ich miejscu stają kategorie inne, na przykład absolutnej tolerancji, która każe pomijać dobro, prawdę i pożytek. Stałą podpowiedzią jest absolutyzowana kategoria nowoczesności, bez zwrócenia uwagi na to, czy nowe oznacza autentyczny postęp, a nie jest ślepą uliczką prowadzącą w ostatecznym efekcie do degeneracji.

Władza sądzenia, która spadała na barki młodego władcy, łączyła się dla niego z postawą odpowiedzialności, by zło było odrzucane, a dobro znajdowało docenienie i ochronę. Cokolwiek czynisz, czyń roztropnie i patrz końca – mówi adagium z kręgu mądrości starożytnych Rzymian.

Zdaje się, że pod taką maksymą podpisałby się także król Salomon, biblijny władca, który stał się uosobieniem mądrego włodarza i ojca biblijnej mądrości.

„Spełniam twoje pragnienie i daję ci serce mądre i rozsądne” – wyrokuje Pan Bóg. Niech postawa Salomona przyświeca naszym modlitwom i życzeniom.

***

Tekst czytania znajdziesz tutaj

«« | « | 1 | » | »»
Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg

Reklama

Reklama