Publiczna działalność Jezusa

We wszystkich Ewangeliach opis chrztu Jezusa rozpoczyna Jego publiczną działalność.

Poszczególne Ewangelie koncentrują się na różnych wydarzeniach z życia Jezusa. Mają na względzie różnice w teologicznych celach, mając na względzie, iż poszczególni redaktorzy pisząc do różnych adresatów wybierali i podkreślali różne tradycje kreślące wydarzenia z życia Jezusa, czy możemy naszkicować publiczną działalność Jezusa?

We wszystkich Ewangeliach opis chrztu Jezusa rozpoczyna Jego publiczną działalność. Z pewnością wydarzenie to jest ze wszech miar pewne i wiarogodne. Chrzest Jezusa relacjonowany jest we wszystkich Ewangeliach synoptycznych (Mk 1,9-11; Mt 3,13-17; Łk 3,21-22). Również Ewangelia wg św. Jana zna wydarzenie chrztu Jezusa. Jan Chrzciciel bowiem wyraźnie zaświadcza: „ujrzałem Ducha, który jak gołębica zstępował z nieba i spoczął na Nim” (J 1,32). Czwarta Ewangelia nie relacjonuje wydarzenia chrztu, jak to czynią pierwsze trzy ewangelie, ale potwierdza, że Jezus przyjął chrzest Janowy, potwierdza także, iż podczas chrztu miał miejsce zstąpienie Ducha Świętego (J 1,29-34). O chrzcie Jezusa (gr. baptidzo) informują zatem wszyscy ewangeliści, mimo, iż wydarzenie to sprawiało pierwszym chrześcijanom poważne trudności. Trudno bowiem było wytłumaczyć dlaczego Jezus, który nie popełnił żadnego grzechu, przyjął obmycie z rąk Jana Chrzciciela[1]. Wszystkie ewangelie potwierdzają chrzest Jezusa, choć można zobaczyć jak poszczególni ewangeliści, odczuwając trudności w tłumaczeniu tego wydarzenia, odmiennie kreślą i opisują chrzest[2].

«« | « | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | » | »»

aktualna ocena |   |
głosujących |   |
Pobieranie.. Ocena | bardzo słabe | słabe | średnie | dobre | super |

Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg

Reklama

Reklama