Pan jest dobry!

Śpiewając psalm 100 (99), trzeba pamiętać, co w tekście znaczy słowo „Pan”. Gdy mniej więcej dwa wieki przed narodzinami Jezusa powstawał przekład Pism Starego Testamentu na język grecki, występujące w tekście imiona zostały przeliterowane.

Z wyjątkiem świętego imienia JHWH. To słowo zastąpiono rzeczownikiem Kyrios, co znaczy Pan.

W naszym krótkim psalmie słowo to powtarza się pięć razy. W drugiej strofie ważne zdanie: „Wiedzcie, że Pan jest Bogiem”.

Starożytność znała wielu „bogów” – tak było w Egipcie i Asyrii, tak było w kręgu greckim i rzymskim. Także Semici czcili różnych „bogów”, którym rozmaite imiona nadawano. Psalmista, z nim wszyscy powtarzający ten zwięzły liturgiczny hymn, twierdzi więc, że Bogiem, prawdziwym Bogiem jest tylko ten, którego zwiemy JHWH – czyli Panem.

Pełną dramatyzmu ilustracją tego wyznania wiary jest historia z życia proroka Eliasza (1 Krl 18,20nn). Przekonanie, że Bóg jest z nami, wybucha weselem – a radować powinny się wszystkie ziemie.

Skoro radość i wesele – nie jest to przymus. Świątynna liturgia porywa więc jej uczestników, by czcili Pana. Powód? „Pan jest dobry!” – czy to mało? Na dodatek „Jego łaska trwa na wieki”.

«« | « | 1 | » | »»

Reklama

Reklama