Dary Ducha

Katechizm Kościoła Katolickiego wymienia ich siedem.

Ostatnim terminem stosowanym przez Pawła na określenie „darów duchowych” jest greckie słowo dorea.

Słowo dorea oznacza „dar”, „łaskę”. Termin ten pojawia się jedynie w Liście do Efezjan. Pisząc „jeden jest Pan, jedna wiara, jeden chrzest. Jeden jest Bóg i Ojciec wszystkich, który jest i działa ponad wszystkimi, przez wszystkich i we wszystkich” (Ef 4,5-6), Paweł stwierdza, że „każdemu z nas została dana łaska według miary daru Chrystusowego” (Ef 4,7). Apostoł opisuje różne rodzaje posługi, do jakich Bóg powołał chrześcijan po to, by Kościół rósł w siłę i mógł służyć światu. Biorąc pod uwagę to, że Duch jest niezbędny dla jedności Kościoła (Ef 4,3-4), i mając na względzie iż „On ustanowił jednych apostołami, innych prorokami, innych ewangelistami, innych pasterzami i nauczycielami” (Ef 4,11), Paweł uczy, iż każdy otrzymuje „dary Ducha” związane z pełnieniem przez niego określonej posługi. Ludzie pełniący różnego rodzaju posługi są według Pawła obdarzani Duchem dla budowania wspólnego dobra całej chrześcijańskiej społeczności.

„Dary Ducha” o których Paweł pisze można podzielić na trzy następujące grupy: znaki, pod jakimi Duch objawia się we wspólnocie wiernych; czynności wykonywane na rzecz innych oraz dary łączące się z określonymi rodzajami posług.

«« | « | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | » | »»

aktualna ocena |   |
głosujących |   |
Pobieranie.. Ocena | bardzo słabe | słabe | średnie | dobre | super |

Reklama

Reklama