Dary Ducha

Katechizm Kościoła Katolickiego wymienia ich siedem.

Apostoł Paweł pisząc o darach Ducha używa również greckiego określenia pneumatika – czyli dosłownie „dary duchowe”.

Określenie pneumatika to liczba mnoga przymiotnika pneumatikon, czyli dosłownie – „dary duchowe”. Słowo to pojawia się dwukrotnie w Pierwszym Liście do Koryntian. Paweł stwierdza w dwunastym rozdziale, otwierającym dłuższy passus poświęcony darom i charyzmatom: „Nie chciałbym, bracia, byście nie wiedzieli o darach duchowych” (1Kor 12,1). W rozdziale zaś czternastym Paweł zachęca Koryntian: „Starajcie się posiąść miłość, troszczcie się o dary duchowe, szczególnie zaś o dar proroctwa” (1Kor 14,1). Wydaje się, iż użyty w tych tekstach termin pneumatikon – „dary duchowe”, ma takie samo znaczenie jak używany w innych miejscach termin charismata, i znaczą mniej więcej to samo. Choć spotkać można głosy, iż termin pneumatikon – „dary duchowe” ma szersze znaczenie niż charisma, które oznacza konkretne znaki w jakich objawia się Duch. Uznając, iż termin pneumatikon – „dary duchowe”, jest określeniem typowo korynckim, nie ulega wątpliwości, że te dwa słowa pneumatikon i charisma mają ze sobą związek. Paweł niewątpliwie odnosi się do tych samych zjawisk, do tych samych darów, łask. Jednak używając wyrazu charisma kładzie nacisk na łaskawość Boga wobec ludu, zaś słowo pneumatika uwypukla duchowy charakter działań, o których świadczą charismata. Paweł wskazuje, iż są różne charismata – różne dary jednego Ducha, co odzwierciedla fakt, że Bóg działa wśród ludzi na różne sposoby dla jednego, wspólnego dobra.

«« | « | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | » | »»

aktualna ocena |   |
głosujących |   |
Pobieranie.. Ocena | bardzo słabe | słabe | średnie | dobre | super |

Reklama

Reklama