Węgry: Rośnie zainteresowanie Biblią

W Ostrzyhomiu na Węgrzech kończy się Międzynarodowe i Ekumeniczne Sympozjum Biblijne. Biorą w nim udział hierarchowie Kościoła katolickiego z prymasem Węgier, kard. Peterem Erdő na czele, a także przedstawiciele Kościołów protestanckich, Cerkwi prawosławnej i gminy żydowskiej.

Trzydniowe (23-25 czerwca) spotkanie zgromadziło również wielu wybitnych tłumaczy i znawców Pisma Świętego, reprezentujących różne wyznania.

Podczas obrad sympozjum zastanawiano się nad podobieństwami i różnicami w tłumaczeniach Pisma Świętego używanych przez poszczególne Kościoły i wspólnoty wyznaniowe. Ponadto rozważano Biblię z punktu widzenia medialności: czy dla obecnego pokolenia jest ona lekturą atrakcyjną i komunikatywną, i jednocześnie, jak przystosowywać jej przekaz do obecnych czasów, nie tracąc poczucia wyjątkowego charakteru Pisma Świętego.

Obecni na sympozjum zwierzchnicy różnych wyznań dokonali też podsumowania dotychczasowych przedsięwzięć związanych z trwającym na Węgrzech ekumenicznym Rokiem Biblii. Poprzez bardzo liczne inicjatywy, jak sympozja, wystawy, koncerty – na szczeblu międzywyznaniowym, jak i w poszczególnych wspólnotach – wzrosła świadomość wartości Biblii i potrzeba jej studiowania. Znamienny jest również ogromny wzrost sprzedaży Pisma Świętego. Ponadto, jak stwierdzili uczestnicy sympozjum, nigdy dotąd tak długo i tak owocnie nie udało się wspólnie działać katolikom, protestantom, prawosławnym oraz żydom.

«« | « | 1 | » | »»