Zmarła prof. Anna Świderkówna

16 sierpnia zmarła prof. Anna Świderkówna, polska historyk literatury, filolog klasyczny, papirolog, biblistka, tłumaczka, profesor Uniwersytetu Warszawskiego, popularyzatorka wiedzy o antyku i Biblii. Miała 83 lata.

Prof. Anna Świderkówna urodziła się 5 grudnia 1925 roku w Warszawie jako jedynaczka.

Jeszcze przed wybuchem II wojny światowej zainteresowała się kulturą antyczną. Kiedy wybuchła II wojna światowa, Świderkówna zaczynała trzecią klasę gimnazjum. Maturę zdała już na tajnych kompletach w 1943 roku. Jednak matka nie pozwoliła jej na studiowanie na tajnym uniwersytecie. Za to nie sprzeciwiła się wstąpieniu córki do Armii Krajowej. Brała udział w powstaniu warszawskim jako sanitariuszka. Była więźniem niemieckiego obozu jenieckiego. Po wojnie podjęła studia na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Warszawskiego na kierunku filologii klasycznej, które ukończyła w 1949. W 1946, jako studentka 1. roku, została zatrudniona na UW jako asystentka prof. Jerzego Manteuffla, pierwszego polskiego papirologa i organizatora Katedry Papirologii na Wydziale Historycznym UW.

Od 1945 do 49 roku Anna Świderkówna studiowała filologię klasyczną na Uniwersytecie Warszawskim. W 1951 roku obroniła doktorat z papirologii, sześć lat później wyjechała na stypendium rządu francuskiego do Paryża, gdzie studiowała przez 5 miesięcy. W 1959 r. przez 9 miesięcy pracowała naukowo w Egipcie. W 1960 roku zrobiła habilitację na wydziale historycznym UW, a w 1961 została docentem, zaczęła też kierować zakładem papirologii na uniwersytecie. W 1969 roku została profesorem nadzwyczajnym. Siedemnaście lat później uzyskała tytuł profesora zwyczajnego.

Jej najważniejsze publikacje naukowe to: W "państwie" Apolloniosa (1959, rozprawa habilitacyjna), Kiedy piaski egipskie przemówiły po grecku (1959), Hellada królów (1969), Hellenika. Wizerunek epoki od Aleksandra do Augusta (1974), Siedem Kleopatr (1978), Życie codzienne w Egipcie greckich papirusów (1983), Bogowie zeszli z Olimpu (1991). Była redaktorką Słownika pisarzy antycznych. W jej dorobku znajdują się liczne tłumaczenia z łaciny i greki.

W późniejszym okresie jej działalności naukowej i literackiej szczególne miejsce zajęła Biblia i jej miejsce w historii kultury. Tematyce tej, jak również popularyzacji wiedzy o Biblii, jej dziejach i bohaterach poświęciła wiele książek i publikacji, najbardziej znane z nich to kilkuczęściowy cykl Rozmowy o Biblii (1994-2006). Publikowała artykuły m. in. w Znaku, Tygodniku Powszechnym i Gazecie Wyborczej.

Za swoje zadanie uważała pisanie o Biblii i komentowanie Pisma Świętego. Najbardziej znane książki to "Rozmowy o Biblii", "Rozmów o Biblii ciąg dalszy" i "Rozmowy o Biblii. Nowy Testament", "Prawie wszystko o Biblii", a ostatnio także "Biblia a człowiek współczesny" i "Nie tylko Biblia".

Prof. Anna Świderkówna została wyróżniona wieloma nagrodami i odznaczeniami, m.in. Nagrodą im. Włodzimierza Pietrzaka, Nagrodą Wydziału Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego "Clio", Nagrodę im. ks. I. Radziszewskiego, odznaczona została też Warszawskim Krzyżem Powstańczym. W 2007 roku otrzymała nagrodę literacką polskiego PEN Clubu im. J. Parandowskigo.

Prof. Świderkówka w portalu Wiara.pl prowadziła cykl czatów poświęconych Biblii. Zapisy tych rozmów znajdują się TUTAJ:.

Pogrzeb prof. Anny Świerkówny odbędzie się w czwartek.

Wieczny odpoczynek racz jej dać Panie, a światłość wiekuista niechaj jej świeci. Niech odpoczywa w pokoju wiecznym. Amen

«« | « | 1 | » | »»