ODPOWIEDZI

OMÓWIENIE TURY II - ETAPU V


Pytanie 1 [113] - (7 pkt.)

Proszę wymienić 7 osób, które wg. Pisma Świętego popełniły samobójstwo i podać fragmenty, które o tym mówią. ODPOWIEDŹ: 1. Samson - Sdz 16,30 2. Saul - 1 Sm 31,4-5, 1 Krn 10,4-5 3. giermek Saula - 1 Sm 31,4-5, 1 Krn 10,4-5 4. Achitofel - 2 Sm 17,23 5. Zimri - 1 Krl 16,18-19 6. Ptolemeusz zwany Makronem - 2Mch 10,12-13 7. Razis - 2 Mch 14,41-46 8. Judasz - Mt 27,5; Dz 1,18 9. Eleazar Auaran - 1 Mch 6,43-46 (uznany za "kamikadze" - po rozważeniu reklamacji) Nie był natomiast samobójcą Abimelek (Sdz 9,54) : Abimelek umierał - jego śmierć, jak to wynika z Pisma Świętego, była raczej nieunikniona. Poprosił zatem inną osobę (giermka) o przyspieszenie swojej śmierci. W takim przypadku mówimy o eutanazji a nie o samobójstwie.


Pytanie 2 [114] - (6 pkt.)

Kto był ojcem osoby o najdłuższym imieniu w Piśmie Świętym i jak to imię brzmiało? ODPOWIEDŹ: Izajasz – imię jego syna brzmiało: Maher-Szalal-Chasz-Baz Rychły-Łup-Bliska-Zdobycz (Iz 8,1) Natomiast najdłuższe imię jednoczłonowe w Piśmie Świętym to Nabuchodonozor (syn Nabopolassara) - stąd 3 pkt. dla tych, którzy tak odpowiedzieli


Pytanie 3 [115] - (5 pkt.)

Jak miał na imię brat siłacza pokonanego przez Dawida? ODPOWIEDŹ: Lachmi I była znowu wojna z Filistynami, podczas której Elchanan, syn Jaira, zabił Lachmiego, brata Goliata z Gat, a drzewce jego włóczni było jak wał tkacki. 1 Krn 20,5


Pytanie 4 [116] - (4 pkt.)

Którzy spośród Apostołów byli braćmi? ODPOWIEDŹ: Szymon Piotr i Andrzej Jan i Jakub synowie Zebedeusza natomiast co do Jakuba i Judy Tadeusza jako synów Alfeusza – zdania biblistów na ten temat są podzielone np. Katolicki Komentarz Biblijny podaje, że: a) Popularna tradycja utożsamiała dwóch z Dwunastu, Jakuba syna Alfeusza i Judę syna Jakuba z dwoma z czterech „braci” Jezusa: Jakubem, Jozesem lub Józefem, Szymonem, Judą. Greka ustępów wspominających braci Jezusa (a także siostry: Mk 6,3; Mt 15,55-56) używa słowa stosowanego do rodzonych braci lub przyrodnich. Gdyby nie tradycja kościelna, wskazująca na coś przeciwnego, słowo to można by rozumieć: wszyscy oni byli dziećmi Marii urodzonymi po Jezusie. Protoewangelia Jakuba uznaje tych braci za synów starego Józefa z pierwszego małżeństwa. Św. Hieronim w IV w. twierdził, że byli oni kuzynami Jezusa, urodzonymi z rodziców spokrewnionych z Józefem bądź Marią (posłużył się tu tradycją dawniejszą, a i Euzebiusz z Cezarei cytuje Hegzegypa, wg którego Szymon był synem Kleofasa, stryja Jezusa). Na tej zasadzie niektórzy utożsamiają „Marię matkę Jakuba i Jozesa (Józefa)” z Mk 15,40 i Mt 27,56 z „siostrą Jego Matki, Marią Kleofasową” z J 19,25. Biorąc pod uwagę tradycję Kościoła można zasadnie argumentować, że „bracia” gr. NT to (zbyt) dosłowny przekład hebr. ah lub aram. Aha, oznaczającego rozmaite szczeble pokrewieństwa, w tym braci, braci ciotecznych i przyrodnich. Dokładna tożsamość tych postaci jest wyraźnym problemem epoki po NT, a nie biblijnym. Jest w każdym razie wysoce wątpliwe, by Jakub i Juda czy którykolwiek z „braci Jezusa” należał do grona Dwunastu. „Bracia” nie poszli za Jezusem w czasie jego działalności publicznej (J 7,5; Mk 3,21, gdzie „krewni” to „matka i bracia” z 3,31). Ustępy takie jak Dz 1,13-14; 1Kor 15,5-7 rozróżniają Dwunastu i „braci”, rozróżnienie to jest domyślne w Mk 3,13-19 przy zestawieniu z 3,31. W szczególności Jakub brat Jezusa, jeśli był on synem Kleofasa, z pewnością nie jest członkiem grupy Dwunastu nazywanym Jakubem synem Alfeusza (o którym niczego nie wiemy) – wbrew próbie Hieronima, by utożsamić Kleofasa z Alfeuszem. b) Listy apostolskie przejawiają niezgodność co do tożsamości jednego z Dwunastu, gdyż pojawiają się w nich trzy imiona: Lebeusz, Tadeusz i Juda syn – nie brat – Jakuba na dwóch listach Łukaszowych. Orygenes twierdził, że były to trzy różne imiona jednego człowieka. Inni uważają, że Lebeusz to Lewi. J 14,22 wymienia wśród uczniów Jezusa „Judę, ale nie Iskariotę”. Tekst koptyjski tego wersetu mówi o „Judzie Zelocie”, a syryjski o „Judzie Tomaszu” – są to oczywiście próby utożsamienia Judy z jednym z Dwunastu, Szymonem Zelotą względnie Tomaszem. Wydaje się bardziej prawdopodobne, że imiona Tadeusz, Lebeusz i Juda nie dotyczą tej samej osoby. Różnica oznacza raczej, że w czasach pisania Ewangelii nie pamiętano już dokładnie, którzy uczniowie Jezusa należeli do Dwunastu. c) Judę syna Jakuba, o którym niczego nie wiadomo, uznawano za Judę brata Jakuba. Wynika to jednak z tendencyjnych prób utożsamienia go z następnym (Judą „bratem” Jezusa) i nie ma podstaw w normalnej gramatyce greckiej. I jeszcze odnośnie Judy „brata” Jezusa i brata trzeciego Jakuba (Jud 1,1) Komentarz stwierdza, że nie należał do Dwunastu. tak więc ich brak w odpowiedzi nie powoduje obniżenia ilości punktów


Pytanie 5 [117] - (3 pkt.)

Jak często obchodzono rok jubileuszowy? ODPOWIEDŹ: Co 50 lat (Kpł 25,10-12a) 50 był rokiem jubileuszowym – więc odpowiedź „co 49” również zaliczana jest jako poprawna


Pytanie 6 [118] - (2 pkt.)

Jak brzmiało pierwsze „przykazanie” skierowane do Adama i Ewy? ODPOWIEDŹ: Bądźcie płodni i rozmnażajcie się, abyście zaludnili ziemię i uczynili ją sobie poddaną; abyście panowali nad rybami morskimi, nad ptactwem powietrznym i nad wszystkimi zwierzętami pełzającymi po ziemi (Rdz 1,28) W związku z tym, że pytanie było, jak się okazuje, nie do końca precyzyjne, uznawana będzie również odpowiedź mówiąca o zakazie spożywania owocu z drzewa poznania dobra i zła.


Pytanie 7 [119] - (1 pkt.)

Jak brzmi prawdziwe imię Justusa wspominanego w Liście do Kolosan? ODPOWIEDŹ: Jezus (Kol 4,11)


«« | « | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | » | »»

aktualna ocena |   |
głosujących |   |
Pobieranie.. Ocena | bardzo słabe | słabe | średnie | dobre | super |

Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg