ODPOWIEDZI

OMÓWIENIE TURY I - ETAPU V


Pytanie 1 [106] - (7 pkt.)

Proszę wymienić 14 sytuacji kiedy Zmartwychwstały Chrystus ukazuje się ludziom i podać w których miejscach Pisma Świętego jest o nich mowa. ODPOWIEDŹ: 1. Marii Magdalenie – Mk 16,9; J 20,14 2. Kobietom wracającym od grobu – Mt 28, 9-10 3. Piotrowi tego samego dnia – Łk 24,34; 1Kor 15,5 4. Uczniom w Emaus – Łk 24, 13-33 5. Apostołom oprócz Tomasza – Łk 24, 36-43; J 20, 19-24 6. Apostołom razem z Tomaszem – J 20, 26-29 7. Uczniom nad Jeziorem Tyberiadzkim – J 21, 1-23 8. Tłumowi, ponad 500 osób – 1 Kor 15,6 9. Jakubowi – 1 Kor 15,7 10. Jedenastu – Mt 28,16-20; Łk 24, 33-52; Dz 1, 3-12 11. Przed Wniebowstąpieniem – Dz 1, 3-12 12. Pawłowi – Dz 9, 3-6; 1Kor 15,8 13. Szczepanowi – Dz 7,55 14. Pawłowi w świątyni – Dz 22, 17 – 21; 23,11 15. Janowi na Patmos – Ap 1,10-19 zob. Chrystofanie :.


Pytanie 2 [107] - (6 pkt.)

Jakie sześć innych nazw stosowano na określenie Pięćdziesiątnicy? ODPOWIEDŹ: najbardziej znane: 1. Święto Pierwocin 3. Święto Żniw 3. Szawuot 4. Hasarta (czyli zgromadzenie) 5. Święto Tygodni 6. Pentekostes (po grecku - pięćdziesiąty dzień). a także: 7. atzeret (święto zamknięcia) 8. hag ha-katzir (święto plonów) 9. yom ha-bikkurim (święto przyniesienia owoców) 10. zeman mattan Toratenu (czas dania naszego Prawa) lub w tradycji chrześcijańskiej: 11. Zesłanie Ducha Świętego 12. Zielone Świątki (święta) 13. Wylanie Ducha Świętego zob. także: Pięćdziesiątnica :. oraz Szawuot :.


Pytanie 3 [108] - (5 pkt.)

Który fragment w Piśmie Świętym, jak się uznaje, mówi o zstąpieniu Chrystusa do otchłani? ODPOWIEDŹ: „Chrystus bowiem również raz umarł za grzechy, sprawiedliwy za niesprawiedliwych, aby was do Boga przyprowadzić; zabity wprawdzie na ciele, ale powołany do życia Duchem. W nim poszedł ogłosić [zbawienie] nawet duchom zamkniętym w więzieniu, niegdyś nieposłusznym” (1 P 3, 18-20) także w pewien sposób: „Słowo zaś "wstąpił" cóż oznacza, jeśli nie to, że również zstąpił do niższych części ziemi?” (Ef 4,9) zob. także: Zstąpił do piekieł :.


Pytanie 4 [109] - (4 pkt.)

Gdzie i kiedy, według Pisma Świętego, miało miejsce Wniebowstąpienie? ODPOWIEDŹ: Czterdzieści dni po Zmartwychwstaniu w bliżej nieokreślonym miejscu, w drodze ku Betanii. uzasadnienie TUTAJ :.


Pytanie 5 [110] - (3 pkt.)

Gdzie się odbył pierwszy Sobór, czego dotyczył i gdzie jest o tym mowa w Piśmie Świętym? ODPOWIEDŹ: - w Jerozolimie - dotyczył sporów między judaizującymi chrześcijanami, a Pawłem i Barnabą na temat zachowania przepisów Prawa Mojżeszowego przez pogan przyjmujących chrzest, a zwłaszcza czy mają być poddawani obrzezaniu (ustalono, że nie muszą go zachowywać, oprócz powstrzymania się od spożywania „ofiar składanych bożkom, od krwi, od tego, co uduszone, i od nierządu”) - Dz 15,1-29


Pytanie 6 [111] - (2 pkt.)

Jakie warunki musieli spełniać kandydaci na miejsce Judasza w gronie Apostołów, kto został wybrany i w jaki sposób? ODPOWIEDŹ: Trzeba więc, aby jeden z tych, którzy towarzyszyli nam przez cały czas, kiedy Pan Jezus przebywał z nami, począwszy od chrztu Janowego aż do dnia, w którym został wzięty od nas do nieba, stał się razem z nami świadkiem Jego zmartwychwstania. Postawiono dwóch: Józefa, zwanego Barsabą, z przydomkiem Justus, i Macieja. I tak się pomodlili: Ty, Panie, znasz serca wszystkich, wskaż z tych dwóch jednego, którego wybrałeś, by zajął miejsce w tym posługiwaniu i w apostolstwie, któremu sprzeniewierzył się Judasz, aby pójść swoją drogą. I dali im losy, a los padł na Macieja. I został dołączony do jedenastu apostołów. (Dz 1,21-26)


Pytanie 7 [112] - (1 pkt.)

Kto pierwszy według Pisma Świętego zobaczył Zmartwychwstałego Jezusa? ODPOWIEDŹ: Maria Magdalena uzasadnienie zobacz TUTAJ :.


«« | « | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | » | »»

aktualna ocena |   |
głosujących |   |
Pobieranie.. Ocena | bardzo słabe | słabe | średnie | dobre | super |

Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg