ODPOWIEDZI


OMÓWIENIE TURY III - ETAPU V


Pytanie 1 [120] - (7 pkt.)

Który rozdział Pisma Świętego jest najkrótszy? ODPOWIEDŹ: Psalm 117 Jako ciekawostki: Piąty rozdział Księgi Estery również składa się z 2 wersetów (tyle, że w tekście hebrajskim). Poza tym występuje w Piśmie Świętym pewien dziwny „twór”. Otóż Prolog w Księdze Estery składa się z jednego wersetu podzielonego na 17 części. Inne krótkie rozdziały to: Jl 3, Oz 3 i Jr 45 po 5 wersów, a Hi 25 - 6 wersów Wg „Słowinka terminów literackich” – rozdział – odcinek tekstu publikowanego w książce lub rękopiśmiennego, wyodrębnionego graficznie, często opatrzony własnym tytułem lub kolejną liczbą i stanowiący w obrębie dzieła zwartą całostkę treściową, a także kompozycyjną.


Pytanie 2 [121] - (6 pkt.)

Autorzy natchnieni są bardzo dyskretni, jeżeli chodzi o wiek kobiet. Tym niemniej zdarzają się wyjątki, kiedy o nim wspominają. Proszę podać imiona dwóch kobiet, których wiek został podany w Piśmie Świętym. ODPOWIEDŹ: Sara – miała 90 lat gdy Abraham dowiedział się, że będzie miał syna (Rdz 17,17), dożyła 127 lat ( Rdz 23,1) Judyta - dożyła 105 lat (Jdt 16,23) Anna – miała 84 lat podczas ofiarowania Pana Jezusa w świątyni (Łk 2,36-37)


Pytanie 3 [122] - (5 pkt.)

Trudności z wymową mogą mieć opłakane skutki. W Piśmie Świętym czytamy o tym, że zginęło kilkadziesiąt tysięcy mężczyzn, gdyż nie potrafili wypowiedzieć pewnego słowa. Jakie to było słowo i ilu dokładnie było owych mężczyzn? ODPOWIEDŹ: Zginęło 42 000 mężczyzn, którzy nie potrafili wymówić słowa Szibbolet - kłos (Sdz 12,5-6)


Pytanie 4 [123] - (4 pkt.)

Bez ojca, bez matki, bez rodowodu, nie ma ani początku dni, ani też końca życia – o kim tak mówi Pismo Święte? ODPOWIEDŹ: O kapłanie Melchizedeku ( Hbr 7,1-3 )


Pytanie 5 [124] - (3 pkt.)

Co oznacza słowo „szatan”, gdzie po raz pierwszy występuje w Piśmie Świętym i w stosunku do kogo tego słowa użył Pan Jezus? ODPOWIEDŹ: Szatan (hebr. שטן satan – nieprzyjaciel, przeciwnik, oskarżyciel) Po raz pierwszy (oczywiście w kanonie katolickim) to słowo pojawia się w 1 Krn 21,1 – gdzie pobudził Dawida, żeby policzył lud Izraela. Jezus zwrócił się tak do św. Piotra: odejdź ode mnie szatanie, jesteś dla mnie zgorszeniem, bo nie pojmujesz tego, co z Boga jest, ale to co ludzkie ( Mt 16,23 )


Pytanie 6 [125] - (2 pkt.)

Co mają wspólnego Samson, Dawid i Benajasz? (oczywiście oprócz tego, że należeli do tego samego narodu) ODPOWIEDŹ: Wszyscy zabili lwy Samson - Sdz 14,5-6 Dawid - 1 Sm 17,34-36 Benajasz - 2 Sm 23,20 zaliczone zostaną również odpowiedzi: - walczyli z Filistynami - zwyciężyli w nierównej walce - awansowali dzięki spektakularnym zwycięstwom


Pytanie 7 [126] - (1 pkt.)

Kto polecił, aby Jonasza wrzucić do morza? ODPOWIEDŹ: On sam (Jon 1,12)


«« | « | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | » | »»

aktualna ocena |   |
głosujących |   |
Pobieranie.. Ocena | bardzo słabe | słabe | średnie | dobre | super |

Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg