Powrót do źródeł

Recenzja książki ks. Jana Kochela: "W szkole słowa Bożego. Medytacje w rytmie lectio divina", opublikowana w miesięczniku "Katecheta" (5/02)

Powrót do źródeł nie jest czymś nowym w Kościele. Każda odpowiedzialna reforma kościelna nie jest bowiem niczym innym jak odnajdywaniem tego, co zostało zagubione w powszedniej bieganinie, przysypane prochem rutyny czy zamazane ludzką słabością. I mimo, że chrześcijaństwo nie jest "religią księgi" (por. KKK 108), wciąż jednak swą żywotność czerpie ze Słowa Bożego, "nie słowa spisanego i milczącego, ale Słowa Wcielonego i żywego". Powroty do Biblii są istotną, chrześcijańską codziennością.

Wszelkie wysiłki katechetyczne pozbawione Bożego "Słowa" u samych podstaw byłyby bezowocne. Odkrywanie "Słowa" jest jednym z podstawowych zadań osób odpowiedzialnych za chrześcijaństwo, za wychowanie w duchu wiary.

W ostatnim czasie ukazała się niewielka książka, która włącza się swą treścią w ten szeroki nurt odkrywania Bożego słowa. Coraz bardziej popularne i rozpowszechniane lectio divina, czyli modlitewne rozczytywanie Pisma św., jest jedną z tych metod, które pozwalają współczesnym uczniom Chrystusa odnaleźć na nowo, przeżyć i docenić skarb, jaki został im powierzony. Prezentowana książka ks. Kochela, pt. W szkole słowa Bożego. Medytacje w rytmie lectio divina, to wielkie zaproszenie do pogłębionej lektury słowa Bożego.

Ks. Jan Kochel, ur. w 1963 r. w Tarnowskich Górach, jest kapłanem diecezji gliwickiej, który zainicjował w naszym kraju działalność Szkoły Słowa Bożego. Jego pierwsza książka, poświęcona pastoralno-katechetycznej działalności mediolańskiego kardynała M. Martiniego, dała autorowi głębokie rozeznanie w problematyce inicjacji biblijnej we współczesnym, silnie zlaicyzowanym świecie. Autor z oddaniem i prawdziwą pasją podejmuje na gruncie teorii i praktyki starania o "ubiblijnienie" chrześcijańskiej formacji. Jest, m.in. twórcą i redaktorem zeszytów Szkoły Słowa, publikuje w "Gościu Niedzielnym", prowadzi audycje radiowe, szuka sposobu dotarcia ze słowem Bożym, wykorzystując Internet. Równocześnie pełni funkcję wizytatora diecezjalnego i wykładowcy na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Opolskiego.

Nowa publikacja ks. Kochela skierowana jest do osób, które pragną na nowo odkryć słowo Boże i tym odkryciem dzielić się z innymi. Adresatami są więc księża i osoby zakonne, katecheci i rodzice, jak również młodzież i wszyscy dorośli chrześcijanie. Pozycja zawiera pomysły, które mogą posłużyć nie tylko do indywidualnej lektury Biblii, lecz także stanowić inspirację do spotkań w grupach - w rodzinie, w parafii, w szkole czy na rekolekcjach. Jest to książka użyteczna we wszystkich środowiskach współczesnej katechezy.

Autor oparł się na tradycyjnym schemacie lectio divina: czytanie - medytacja - modlitwa - kontemplacja - działanie. Zaprasza do stałej praktyki medytacji biblijnej, którą kard. Martini nazywa "uporządkowanym ćwiczeniem osobistego czytania słowa Bożego". Ks. Kochel proponuje medytacje, które składają się z trzech zasadniczych części: "Czytaj!" - "Rozważaj!" - "Módl się!".

Książka jest zbiorem 43 medytacji biblijnych, ułożonych w 5 bloków tematycznych: "Postępujcie według Ducha", "Abba, Ojcze!", "Nowe Jeruzalem", "Piękno ocali świat" oraz "Pokaż nam Ojca". Całość uzupełnia spis podstawowej, przydatnej dla osób żyjących Biblią na co dzień, literatury biblijnej.

Ks. Kochel w przedstawionych rozważaniach daje się poznać jako bardzo wrażliwy teolog, katecheta, człowiek Bożego słowa. Nie uprawia w swej książce żadnego moralizatorstwa, choć w sposób bardzo wyważony i delikatny zachęca, niekiedy prowokuje, do odpowiedzi na wezwanie biblijne. Służą temu, m.in. bezpośrednie pytania, które stawia czytelnikowi. Książka w całości przeniknięta jest duchem katechezy kerygmatycznej, jawi się jako zaproszenie do wiary żywej, owocującej w życiu codziennym. Solidna znajomość Pisma św. i sposób, w jaki autor dzieli się swoją wiedzą zachęcają do sięgnięcia po tę książkę. Autor pragnie swój zachwyt słowem Bożym, swoją fascynację nim niejako "przelać" w serce odbiorcy. Książka W szkole słowa Bożego... może być dla wielu współczesnych chrześcijan prawdziwym praktycznym podręcznikiem, który odpowiada, w jaki sposób w dzisiejszym świecie czytać i przyjmować teksty biblijne, jak je rozumieć, jak je przeżywać. Oczywiście, nie jest to dzieło zamknięte. Wydaje się, że kolejne tego typu propozycje mogą stanowić interesujący cykl biblijnych materiałów katechetycznych. Jeśli tylko będą pisane z tak wielką gorliwością i sumiennością jak prezentowana książka, mogą stać się dla wielu chrześcijan prawdziwym "wielkim powrotem do biblijnego źródła".

Autor recenzji jest doktorem katechetyki, adiunktem na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Opolskiego, duszpasterzem akademickim.


«« | « | 1 | » | »»

aktualna ocena |   |
głosujących |   |
Pobieranie.. Ocena | bardzo słabe | słabe | średnie | dobre | super |

Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg

Reklama

Reklama