Septuaginta po polsku

Przekładów Biblii na język polski jest sporo, ale ten jest wyjątkowy.

Stary i Nowy Testament w przekładzie ks. prof. Remigiusza Popowskiego ukazał się pod tytułem „Biblia pierwszego Kościoła”. To pierwsze polskie tłumaczenie greckiej wersji Starego Testamentu zwanej Septuagintą.

Oryginalnym językiem Biblii żydowskiej jest hebrajski. Ale już w III w. przed Chr. w środowisku diaspory żydowskiej pojawiła się konieczność przetłumaczenia hebrajskiej Biblii na język grecki. Legenda mówi, że przekładu podjęło się w Aleksandrii 72 uczonych żydowskich. W ciągu 72 dni przetłumaczyli Pięcioksiąg (Torę). Stąd wzięła się nazwa „Septuaginta” (Siedemdziesięciu, skrót LXX). Nazwę tę rozciągnięto na wszystkie księgi Starego Testamentu przetłumaczone na grecki.

Znaczenie Septuaginty jest ogromne. Dzięki LXX świat biblijnego objawienia zaczął oddziaływać na myśl grecką i hellenistyczną już przed narodzeniem Chrystusa. Chrześcijaństwo od początku widziało w Starym Testamencie zapowiedź i przygotowanie do objawienia, które przyniósł Jezus. Pierwsi chrześcijanie, sięgając po Stary Testament, posługiwali się Septuagintą. Greka na terenach Cesarstwa Rzymskiego była bowiem językiem powszechnie używanym, tak jak dziś angielski. Z tego powodu Nowy Testament w całości został zapisany po grecku.

Można powiedzieć, że LXX była urzędową Biblią pierwotnego Kościoła, z niej korzystali autorzy Nowego Testamentu i pisarze wczesnochrześcijańscy. Stąd właśnie tytuł „Biblia pierwszego Kościoła”.

Między Biblią Hebrajską a Septuagintą istnieją pewne różnice. Niektóre księgi Starego Testamentu znajdujące się w Septuagincie nie weszły do kanonu żydowskiego.

Polscy chrześcijanie i polska kultura otrzymali prawdziwą perłę.

ks. Tomasz Jaklewicz

«« | « | 1 | » | »»

aktualna ocena |   |
głosujących |   |
Pobieranie.. Ocena | bardzo słabe | słabe | średnie | dobre | super |

Reklama

Reklama