Kościół w Ewangeliach

Królestwo Boże wśród was jest. Cuda Jezusa.

Ewangelia według św. Marka po ukazaniu Jana Chrzciciela, który przygotowuje nadejście Mesjasza, po relacji o chrzcie Jezusa przekazuje, iż Jezus zaczyna głosić Ewangelię Bożą. Jezus mówił: „czas się wypełnił i bliskie jest królestwo Boże. Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię” (Mk 1,15).

Można powiedzieć, że Jan, przygotowawszy Jezusowi pole do pracy, usuwa się w cień. Zapewne nawet, gdyby Herod nie kazał go uwięzić, on i tak wycofałby się z dotychczasowej działalności, aby w najmniejszym nawet stopniu nie zakłócić czy nie przysłonić misji Jezusa. Nastał bowiem kairos –  czas, który należy do Mesjasza. Jezus jednak nie zostaje w Judei, ale wraca do Galilei, aby zacząć głosić Ewangelię – Dobrą Nowinę o Bogu miłosiernym, który pragnie zbawić każdego człowieka.

W Galilei odbywała się znaczna część działalności Jezusa. W Galilei, którą Izajasz określił jako Galileę pogan (zob. Iz 8,23). Mieszkańcy Galilei nie chodzili do Jana, by przyjąć chrzest i wyznać swe grzechy. Nie otrzymali też orędzia o chrzcie w Duchu Świętym, którego będzie udzielał Mesjasz. Być może właśnie dlatego Jezus swoją misję zaczął w Galilei. Ponadto Jezus nie stronił od grzeszników czy chorych. Wręcz przeciwnie, wychodził do nich pomimo konsekwencji wynikających z prawa żydowskiego. On zawsze wchodził we wszystkie ludzkie mroki, by rozświetlić je swoim pokojem. Jezus był wrażliwy na ludzką biedę – zarówno tą fizyczną, a nade wszystko na tę duchową. On nie tylko głosił Dobrą Nowinę. On był Dobrą Nowiną. Nie można też zapominać, że Jezus był Galilejczykiem, był więc związany z tą częścią Palestyny także więzami rodzinnymi. Stąd też swoją misję rozpoczął właśnie w Galilei.

Orędzie Jezusa, które przekazuje św. Marek, to wołanie: „Czas się wypełnił i bliskie jest królestwo Boże. Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię” (Mk 1,15). Wypełnienie się czasu oznacza, że spełniają się zapowiedzi proroków. Oto przyszedł Mesjasz i zapoczątkował królestwo Boże na ziemi. Wraz z Jego przyjściem zakończył się czas oczekiwania. Żydzi oczekując Mesjasza politycznego, z pewnością wyczekiwali także założenia przez Jezusa królestwa ziemskiego. Jezus będzie ukazywał różne aspekty swojego królestwa podczas swego nauczania, szczególnie w przypowieściach. Ono nadeszło wraz z Nim, ale wejście do niego zależy od indywidualnej i wolnej decyzji każdego człowieka. Królestwo Jezusa nie jest z tego świata. W sposób pełny nadejdzie ono w czasach ostatecznych.

«« | « | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | » | »»

aktualna ocena |   |
głosujących |   |
Pobieranie.. Ocena | bardzo słabe | słabe | średnie | dobre | super |

Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg