Kościół w Ewangelii św. Marka

Wspólnota uczniów Jezusa. Czy św. Marek pisze o Kościele?

Jakie zadania mają pełnić powołani uczniowie?

W judaizmie I wieku po Chr. zwrot: chodzić (pójść) za kimś oznaczał posłuszeństwo, szacunek oraz gotowość służby ucznia wobec mistrza i dzielenia z nim trudów i niebezpieczeństw. Chrystus powołał najpierw uczniów, którzy odegrali później bardzo ważną rolę zarówno w czasie publicznej działalności Mistrza z Nazaretu, jak i w okresie pierwotnego Kościoła.

Powołani mają „stać się rybakami ludzi”. Wypowiedź Jezusa można rozumieć w różny sposób. 1) Chodzi o dwie następujące po sobie czynności: Uczniowie idą za Jezusem, a On uczyni ich rybakami ludzi. 2) Druga czynność będzie konsekwencją pierwszej: Jeśli pójdą za Nim, to w konsekwencji uczyni ich rybakami ludzi. 3) W sensie wyjaśniającym: Pójdą za Nim, a to będzie oznaczało, że staną się rybakami ludzi. Poszczególne znaczenia nie wykluczają się.

Metafora – rybacy ludzi – oznacza tych, którzy zostali wezwani jako głosiciele orędzia Jezusa, czyli zapowiada ich działalność misyjną. Będą równie umiejętnie i skutecznie zdobywać ludzi, podobnie jak zdobywali ryby. Tak jak rybacy, uczniowie będą współpracownikami Mistrza w Jego mesjańskim i eschatologicznym dziele. Będą głosicielami Jego królestwa. Ludzie, podobnie jak ryby, schwytani w sieć słowa Jezusowego, dzięki wierze, staną się nowym stworzeniem w Chrystusie.

Wszyscy wezwani bez wahania (zaraz, natychmiast) odpowiedzieli Mistrzowi, pozostawiając codzienne zajęcia i rodziny. Słowo Mistrza jest skuteczne i powoduje realizację tego, co wyraża. Jezus, jeżeli przypomina nawet swoim postępowaniem rabinów Izraela, to jednak postępuje odmiennie niż oni, gdyż żydowscy uczeni w Piśmie nie powoływali uczniów, ale ci spontanicznie przychodzili do nich.

«« | « | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | » | »»

aktualna ocena |   |
głosujących |   |
Ocena | bardzo słabe | słabe | średnie | dobre | super |

Komentowanie dostępne jest tylko dla .

Autopromocja