Co ty wiesz o Biblii?

Pierwszy etap XIV Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Biblijnej odbywa się 23 marca w całym kraju. Do szkolnych zmagań, według liczby przyjętych zgłoszeń, przystąpiło ponad 26 tys. uczniów z prawie 1200 szkół ponadgimnazjalnych. Organizatorem Konkursu jest Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana”.

Za przeprowadzenie etapu szkolnego odpowiadają szkoły. Formą są pytania testowe (test wyboru), na rozwiązanie których uczestnicy mają 45 minut. Sprawdzenia poprawności wykonanego testu dokona komisja szkolna na podstawie dołączonych odpowiedzi. Do dalszego etapu przechodzą trzy osoby, które uzyskały kolejno maksymalną liczbę punktów, lecz nie mniejszą niż 50% maksymalnej ilości punktów.

W tym roku tematem konkursu biblijnego są Pisma Janowe obejmujące: Ewangelię, Listy i Apokalipsę wraz z przypisami i wstępami. Uczestnicy etapu szkolnego zmagają się dziś z 45 pytaniami. Jak przekonują organizatorzy, stopień ich trudności nie jest najwyższy, a to dlatego, by zachęcić młodych do dalszego czytania i poznawania Biblii. Głównym celem Konkursu jest bowiem sprowokowanie młodzieży do pogłębienia znajomości Pisma Świętego i uczynienia z niego Księgi Życia. Z roku na rok wzrasta zainteresowanie biblijnymi zmaganiami, co dowodzi otwartości młodych na zaspokajanie potrzeb duchowych.

Kolejnym etapem Konkursu będzie finał diecezjalny, który zaplanowano na 26 kwietnia. Etap diecezjalny składać się będzie z części pisemnej i ustnej. Za jego przeprowadzenie odpowiadają specjalnie powołani koordynatorzy diecezjalni.

W większości polskich diecezji patronaty honorowe nad etapami diecezjalnymi objęli miejscowi księża arcybiskupi i biskupi, a finały te stają rzeczywistym świętem Biblii.

W wielu miastach Polski przed etapami diecezjalnymi odbywać się będą różnorodne spotkania o tematyce biblijnej. Organizowane będą warsztaty, konferencje i wspólne modlitwy ukazujące wartość Ewangelii. Ich celem jest także budowanie wspólnoty między młodymi biblistami.

Nagrodą w Ogólnopolskim Konkursie Wiedzy Biblijnej jest kilkanaście indeksów na różne kierunki studiów m.in. filozofię, historię, historię sztuki, kulturoznawstwo czy teologię na KUL, UKSW czy Uniwersytecie Opolskim. Uczelnie te sprawują nad Konkursem patronaty naukowe.

Konkursowymi patronami medialnymi są: TVP, KAI, Edycja św. Pawła, Tygodnik Katolicki „Niedziela”, „Gość Niedzielny”, Opoka, Katolik, Radio Plus i Radio Jasna Góra.

Katolickie Stowarzyszenie Civitas Christiana realizuje swoją misję m.in. poprzez działalność formacyjno-edukacyjną, także przez pracę z młodzieżą. Konkurs na stałe wpisał się w realizację projektów, które należą do priorytetowych. Stowarzyszenie widzi w nim okazję do zachęty młodych do uczynienia z Biblii drogowskazu, który winien towarzyszyć w życiu każdemu chrześcijaninowi.

«« | « | 1 | » | »»

TAGI| BIBLIA, KONKURS

Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg

Reklama

Reklama