Jezus a Kościół

Fragment książki "Ewangelia według świętego Mateusza, rozdziały 14-28. Nowy Komentarz Biblijny", który publikujemy za zgodą Wydawnictwa Edycja Świętego Pawła.

SPIS TREŚCI


PRZEDMOWA DO II TOMU
WYKAZ SKRÓTÓW
TRANSLITERACJA

TEKST I KOMENTARZ

5. Chrystus i Kościół (14,1 - 18, 35)
5.1. Narracja i dialogi: odrzucenie i wyznanie (14,1 - 17, 27)
5.1.1. Odrzucenie i wyznanie - krąg pierwszy (14,1-33)
5.1.1.1. Śmierć Jana Chrzciciela (14,1-12)
5.1.1.2. Cudowne nakarmienie pięciu tysięcy (14, 13-21)
5.1.1.3. Jezus chodzi po wodzie (14, 22-33)
5.1.2. Odrzucenie i wyznanie - krąg drugi (14, 34 - 16, 20)
5.1.2.1. Jezus uzdrawia w ziemi Genesaret (14, 34-36)
5.1.2.2. Spór i pouczenie na temat czystości i nieczystości (15,1-20)
5.1.2.3. Wiara niewiasty kananejskiej (15, 21-28)
5.1.2.4. Nowe uzdrowienia (15, 29-31)
5.1.2.5. Drugie rozmnożenie chleba (15, 32-39)
5.1.2.6. Żądanie znaku (16, 1-4)
5.1.2.7. Przestroga przed nauką faryzeuszy i saduceuszy (16, 5-12)
5.1.2.8. Wyznanie i obietnica (16, 13-20)
5.1.3. Odrzucenie i wyznanie - krąg trzeci (16, 21 - 17, 27)
5.1.3.1. Droga Chrystusa i uczniów (16, 21-28)
5.1.3.1.1. Droga Chrystusa (16, 21-23)
5.1.3.1.2. Droga uczniów (16, 24-28)
Ekskurs I: Postać Piotra w Ewangelii św. Mateusza5.1.3.2. Przemienienie (17, 1-8)
Ekskurs II: Jezus - Syn Boży w Ewangelii św. Mateusza
5.1.3.3. Przyjście Eliasza (17, 9-13)
5.1.3.4. Uzdrowienie epileptyka (17, 14-21)
5.1.3.5. Druga zapowiedź Męki (17, 22-23)
5.1.3.6. Podatek świątynny (17, 24-27)
5.2. Wskazania dla wspólnoty (18, 1-35)
5.2.1. Wobec „małych" (18, 1-20)
5.2.1.1. Prawdziwa wielkość (18, 1-4)
5.2.1.2. Przestroga przed zgorszeniami (18, 5-9)
5.2.1.3. Przypowieść o zgubionej owcy (18, 10-14)
5.2.1.4. Napomnienie braterskie oraz modlitwa wspólnotowa (18, 15-20)
5.2.2. Wobec siebie nawzajem (18, 21-35)
5.2.2.1. O przebaczeniu (18, 21-22)
5.2.2.2. Przypowieść o niemiłosiernym dłużniku (18, 23-35)

«« | « | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | » | »»

aktualna ocena |   |
głosujących |   |
Pobieranie.. Ocena | bardzo słabe | słabe | średnie | dobre | super |

Reklama

Reklama