Jezus a Kościół

Fragment książki "Ewangelia według świętego Mateusza, rozdziały 14-28. Nowy Komentarz Biblijny", który publikujemy za zgodą Wydawnictwa Edycja Świętego Pawła.

TEOLOGIA

1. Chrystologia w narracji ewangelisty Mateusza
1.1. Mesjasz - Syn Dawida - Emmanuel (1,1 - 2, 23)
1.1.1. Genealogia (1,1-17)
1.1.2. Kim jest Jezus - narodzenie i dzieciństwo (1,18 - 2, 23)
1.2. Głoszenie Królestwa (3, 1 - 7, 29)
1.2.1. Działalność Jana - początek działalności Jezusa (3, 1-4, 25)
1.2.2. Wymogi Królestwa (5, 1 - 7, 29)
1.2.2.1. Wprowadzenie do Kazania na Górze - błogosławieństwa i antytezy (5, 1-48)
1.2.2.2. Prawdziwa pobożność (6, 1-34)
1.2.2.3. Podsumowanie (7, 1-27)
1.3. Moce Królestwa (8, l - 11, 1)
1.3.1. Dzieła Jezusa (8, l - 9, 34)
1.3.1.1. Po zejściu z Góry (8, 1-17)
1.3.1.2. Na ziemi pogan (8, 18-34)
1.3.1.3. W Galilei (9, 1-39)
1.3.1.4. Opowiadania o cudach - podsumowanie (9, 35-39)
1.3.2. Mowa misyjna (10, 1-42)
1.4. Jezus wobec sprzeciwu (11, 1 - 13, 52)
1.4.1. Nauczanie i sprzeciw (11, 1 - 12, 50)
1.4.1.1. Jan Chrzciciel - nauczanie i autorytet Jezusa (11, 1-30)
1.4.1.2. Narasta sprzeciw (12, 1-50)
1.4.2. Mowa w przypowieściach (13, 1-52)
1.4.2.1. Przypowieści dla tłumów (13, 1-35)
1.4.2.2. Przypowieści dla uczniów (13, 36-52)
1.5. Odpowiedź przychodzącemu Królestwu (14, 1 - 18, 35)
1.5.1. Odrzucenie i wyznanie (14, 1 - 17, 27)
1.5.1.1. Śmierć Poprzednika i miłosierdzie Mesjasza (14, 1-36)
1.5.1.2. Sprzeciw (15, 1 - 16, 12)
1.5.1.3. Wyznanie Piotra (16, 13-20)
1.5.1.4. Pouczenie dla uczniów (16, 21 - 17, 27)
1.5.2. Pouczenie dla wspólnoty (18, 1-35)
1.6. Do Jerozolimy i w Jerozolimie - orędzie Królestwa w Judei (19, 1 - 25, 46)
1.6.1. Pouczenia i kontrowersje (19, 1 - 23, 39)
1.6.1.1. Pouczenie faryzeuszów i uczniów (19, 1-34)
1.6.1.2. Wejście do Jerozolimy (21, 1-22)
1.6.1.3. Kontrowersja w sprawie autorytetu Jezusa (21, 23-46)
1.6.1.4. Dalsze kontrowersje (22, 1-46)
1.6.1.5. Podsumowujące oskarżenie zwierzchników judaizmu (23, 1-39)
1.6.2. Mowa eschatologiczna (24, 1 - 25, 46)
1.7. Męka, Śmierć i zmartwychwstanie (26, 1 - 28, 20)
1.7.1. Męka i śmierć (26, 1 - 27, 66)
1.7.1.1. Przed Ostatnią Wieczerzą i Ostatnia Wieczerza (26, 1-29)
1.7.1.2. Posłuszeństwo Syna i upadek uczniów (26, 30-56)
1.7.1.3. Proces i skazanie (26, 57 - 27, 26)
1.7.1.4. Śmierć i pogrzeb (27, 27-66)
1.7.2. Zmartwychwstanie Jezusa (28, 1-20)

«« | « | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | » | »»

aktualna ocena |   |
głosujących |   |
Pobieranie.. Ocena | bardzo słabe | słabe | średnie | dobre | super |

Reklama

Reklama