Jezus a Kościół

Fragment książki "Ewangelia według świętego Mateusza, rozdziały 14-28. Nowy Komentarz Biblijny", który publikujemy za zgodą Wydawnictwa Edycja Świętego Pawła.

6. Do Jerozolimy i w Jerozolimie (19, 1 - 25, 46)
6.1. Pouczenia i kontrowersje (19, 1 - 23, 39)
6.1.1. Pouczenia dla rodzin i domów (19, 1 - 20, 28)
6.1.1.1. Początek podróży do Jerozolimy (19, 1-2)
6. .1.2. Sprawa rozwodów (19, 3-12)
6. .1.3. Dobrowolna bezżenność (19, 10-12)
6. .1.4. Jezus i dzieci (19, 13-15)
6. .1.5. Bogaty młodzieniec (19, 16-22)
6. .1.6. Bogaty a Królestwo Boże (19, 23-26)
6. .1.7. Zapłata uczniów (19, 27-30)
6.1.1.8. Przypowieść o hojnym właścicielu winnicy (20, 1-16)
6.1.1.9. Trzecia zapowiedź Męki i Zmartwychwstania (20, 17-19)
6.1.1.10. Cierpienie i służba (20, 20-28)
6.1.2. Jezus Syn Dawida (20, 29 - 21, 22)
6.1.2.1. Niewidomi pod Jerychem (20, 29-34)
6.1.2.2. Tryumfalny wjazd do Jerozolimy (21, 1-11)
6.1.2.3. Oczyszczenie świątyni (21, 12-17)
6.1.2.4. O nieurodzajnej fidze i doskonałej wierze (21, 18-22)
6.1.3. Dialogi i przypowieści (21, 23 - 22, 46)
6.1.3.1. Kontrowersja wokół autorytetu i mocy Jezusa(21, 23-27)
6.1.3.2. Przypowieść o dwóch synach (21, 28-32)
6.1.3.3. Przypowieść o przewrotnych dzierżawcach (21, 33-46)
6.1.3.4. Przypowieść o uczcie weselnej (22, 1-14)
6.1.3.5. Sprawa podatku (22, 15-22)
6.1.3.6. Sprawa zmartwychwstania (22, 23-33)
6.1.3.7. Największe przykazanie (22, 34-40)
6.1.3.8. Mesjasz Synem Bożym (22, 41-46)
6.1.4. Groźby i lamentacje (23, 1-39)
6.1.4.1. Ostrzeżenie przed uczonymi w Piśmie i faryzeuszami (23, 1-12)
6.1.4.2. Siedmiokrotne „Biada" (23, 13-33)
6.1.4.2.1. Pierwsze „Biada" - przeciw zamykającym dostęp do Królestwa (23, 13)
6.1.4.2.2. Drugie „Biada" - przeciw tragicznym następstwom prozelityzmu (23, 15)
6.1.4.2.3. Trzecie „Biada" - Przeciw nadużyciom w składaniu przysiąg (23, 16-22)
6.1.4.2.4. Czwarte „Biada" – Przeciw obłudnej praktyce dziesięciny (23, 23-24)
6.1.4.2.5. Piąte „Biada" - Przeciw fałszywej zewnętrzności (23, 25-26)
6.1.4.2.6. Szóste „Biada" - Przeciw obłudzie i przewrotności (23, 27-28)
6.1.4.2.7. Siódme „Biada" - Przeciw wrogości wobec wysłanników Boga (23, 29-33)
6.1.4.3. Sąd nad tym pokoleniem (23, 34-36)
6.1.4.4. Lament nad Jerozolimą (23, 37-39)
6.2. Mowa eschatologiczna (24 - 25)
6.2.1. Wydarzenia końca czasów (24, 1-35)
6.2.1.1. Zapowiedź zburzenia Jerozolimy (24, 1-2)
6.2.1.2. Początek eschatologicznych wydarzeń (24, 3-8)
6.2.1.3. O prześladowaniu (24, 9-14)
6.2.1.4. W sprawie ucieczki z Jerozolimy (24, 15-22)
6.2.1.5. Pojawienie się zwodzicieli i fałszywych proroków (24, 23-28)
6.2.1.6. Nadejście Syna Człowieczego (24, 29-31)
6.2.1.7. Czas jest bliski (24, 32-35)
6.2.2. Wezwanie do czujności (24, 36 - 25, 30)
6.2.2.1. Nieznany czas przyjścia (24, 36-41)
6.2.2.2. Potrzeba czuwania (24, 42-44)
6.2.2.3. Przypowieść o wiernym i niewiernym słudze (24, 45-51)
6.2.2.4. Przypowieść o pannach roztropnych i nieroztropnych (25, 1-13)
6.2.2.5. Przypowieść o talentach (25, 14-30)
6.2.3. Sąd Ostateczny (25, 31-46)
Ekskurs III: Kierunki interpretacji perykopy o Sądzie Ostatecznym (Mt 25, 31-46)

«« | « | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | » | »»

aktualna ocena |   |
głosujących |   |
Pobieranie.. Ocena | bardzo słabe | słabe | średnie | dobre | super |

Reklama

Reklama