Cytat dnia

Poniedziałek 17 Maja 2010 r.

Na świecie doznacie ucisku, ale miejcie odwagę: Jam zwyciężył świat

Wtorek 18 Maja 2010 r.

Ja za nimi proszę, nie proszę za światem, ale za tymi, których Mi dałeś, ponieważ są Twoimi.

Środa 19 Maja 2010 r.

Nie proszę, abyś ich zabrał ze świata, ale byś ich ustrzegł od złego. Oni nie są ze świata, jak i Ja nie jestem ze świata.

Czwartek 20 Maja 2010 r.

Aby wszyscy stanowili jedno, jak Ty, Ojcze, we Mnie, a Ja w Tobie, aby świat uwierzył, żeś Ty Mnie posłał.

Piątek 21 Maja 2010 r.

Duch Święty wszystkiego was nauczy, przypomni wam wszystko, co wam powiedziałem.

Sobota 22 Maja 2010 r.

Poślę wam Ducha prawdy, On was doprowadzi do całej prawdy.
Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg