Cytat dnia

Niedziela 30 Maja 2010 r.

Nadzieja zawieść nie może, ponieważ miłość Boża rozlana jest w sercach naszych przez Ducha Świętego, który został nam dany.

Poniedziałek 31 Maja 2010 r.

Nie gońcie za wielkością, lecz niech was pociąga to co pokorne.

Wtorek 1 Czerwca 2010 r.

Oddajcie Cezarowi to, co należy do Cezara, a Bogu to, co należy do Boga

Środa 2 Czerwca 2010 r.

Nie dał nam Bóg ducha bojaźni, ale mocy i miłości, i trzeźwego myślenia.

Czwartek 3 Czerwca 2010 r.

Ilekroć bowiem spożywacie ten chleb albo pijecie kielich, śmierć Pańską głosicie, aż przyjdzie.

Piątek 4 Czerwca 2010 r.

Wszystkich, którzy chcą żyć zbożnie w Chrystusie Jezusie, spotkają prześladowania.

Sobota 5 Czerwca 2010 r.

Głoś naukę, nastawaj w porę, nie w porę, w razie potrzeby wykaż błąd, poucz, podnieś na duchu z całą cierpliwością, ilekroć nauczasz.

Reklama

Reklama