Cytat dnia

Niedziela 23 Maja 2010 r.

Przybądź, Duchu Święty, Ześlij z nieba wzięty Światła Twego strumień.

Poniedziałek 24 Maja 2010 r.

Zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie.

Wtorek 25 Maja 2010 r.

Świętymi bądźcie, bo Ja jestem święty.

Środa 26 Maja 2010 r.

Każde bowiem ciało jak trawa, a cała jego chwała jak kwiat trawy: trawa uschła, a kwiat jej opadł, słowo zaś Pana trwa na wieki.

Czwartek 27 Maja 2010 r.

Wy zaś jesteście wybranym plemieniem, królewskim kapłaństwem, świętym narodem, ludem Bogu na własność przeznaczonym.

Piątek 28 Maja 2010 r.

Przede wszystkim miejcie wytrwałą miłość jedni ku drugim, bo miłość zakrywa wiele grzechów.

Sobota 29 Maja 2010 r.

Żywe jest słowo Boże i skuteczne, zdolne osądzić pragnienia i myśli serca.
Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg