Cytat dnia

Niedziela 6 Czerwca 2010 r.

Oświadczam wam bracia, że głoszona przeze mnie Ewangelia nie jest wymysłem ludzkim.

Poniedziałek 7 Czerwca 2010 r.

Błogosławieni jesteście, gdy ludzie wam urągają i prześladują was, i gdy mówią kłamliwie wszystko złe na was z mego powodu.

Wtorek 8 Czerwca 2010 r.

Tak niech świeci wasze światło przed ludźmi, aby widzieli wasze dobre uczynki i chwalili Ojca waszego.

Środa 9 Czerwca 2010 r.

Naucz mnie, Boże, chodzić Twoimi ścieżkami, prowadź mnie w prawdzie, według Twych pouczeń.

Czwartek 10 Czerwca 2010 r.

Zostaw dar swój przed ołtarzem, a najpierw idź i pojednaj się z bratem swoim. Potem przyjdź i dar swój ofiaruj.

Piątek 11 Czerwca 2010 r.

Każdy, kto miłuje, narodził się z Boga i zna Boga. Kto nie miłuje, nie zna Boga, bo Bóg jest miłością.

Sobota 12 Czerwca 2010 r.

A Matka Jego chowała wiernie te wspomnienia w swym sercu.

Reklama

Reklama