Cytat dnia

Niedziela 20 Czerwca 2010 r.

Kto chce zachować swoje życie, straci je, a kto straci swe życie z mego powodu, ten je zachowa

Poniedziałek 21 Czerwca 2010 r.

Czemu to widzisz drzazgę w oku swego brata, a belki we własnym oku nie dostrzegasz?

Wtorek 22 Czerwca 2010 r.

Wszystko więc, co byście chcieli, żeby wam ludzie czynili, i wy im czyńcie.

Środa 23 Czerwca 2010 r.

Trwajcie we Mnie, a Ja w was trwał będę. Kto trwa we Mnie, przynosi owoc obfity.

Czwartek 24 Czerwca 2010 r.

Powołał mnie Pan już z łona mej matki, od jej wnętrzności wspomniał moje imię.

Piątek 25 Czerwca 2010 r.

Jezus wziął na siebie nasze słabości i nosił nasze choroby.

Sobota 26 Czerwca 2010 r.

Panie, nie jestem godzien, abyś wszedł pod dach mój, ale powiedz tylko słowo, a mój sługa odzyska zdrowie.

Reklama

Reklama