Cytat dnia

Niedziela 8 Sierpnia 2010 r.

Wiara jest poręką tych dóbr, których się spodziewamy, dowodem tych rzeczywistości, których nie widzimy.

Poniedziałek 9 Sierpnia 2010 r.

Cóż bowiem za korzyść odniesie człowiek, choćby cały świat zyskał, a na swej duszy szkodę poniósł?

Wtorek 10 Sierpnia 2010 r.

Kto skąpo sieje, ten skąpo i zbiera, kto zaś hojnie sieje, ten hojnie też zbierać będzie.

Środa 11 Sierpnia 2010 r.

Gdzie są dwaj albo trzej zebrani w imię moje, tam jestem pośród nich.

Czwartek 12 Sierpnia 2010 r.

Wielkich dzieł Boga nie zapominajmy.

Piątek 13 Sierpnia 2010 r.

Co więc Bóg złączył, niech człowiek nie rozdziela”.

Sobota 14 Sierpnia 2010 r.

Kto nienawidzi swego życia na tym świecie, zachowa je na życie wieczne.
Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg