Cytat dnia

Niedziela 22 Sierpnia 2010 r.

Bo tego Pan miłuje, kogo karze, chłoszcze każdego, którego za syna przyjmuje.

Poniedziałek 23 Sierpnia 2010 r.

Pośród narodów głoście chwałę Pana.

Wtorek 24 Sierpnia 2010 r.

Ujrzycie niebiosa otwarte i aniołów Bożych wstępujących i zstępujących na Syna Człowieczego.

Środa 25 Sierpnia 2010 r.

Kto zachowuje naukę Chrystusa, w tym naprawdę miłość Boża jest doskonała.

Czwartek 26 Sierpnia 2010 r.

Nie jesteś już niewolnikiem, lecz synem. Jeżeli zaś synem, to i dziedzicem z woli Bożej.

Piątek 27 Sierpnia 2010 r.

To bowiem, co jest głupstwem u Boga, przewyższa mądrością ludzi, a co jest słabe u Boga, przewyższa mocą ludzi.

Sobota 28 Sierpnia 2010 r.

Byłeś wierny w niewielu rzeczych, nad wieloma cię postawię: wejdź do radości twego pana.
Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg