Cytat dnia

Niedziela 7 Listopada 2010 r.

Niechaj Pan skieruje serca wasze ku miłości Bożej i cierpliwości Chrystusowej.

Poniedziałek 8 Listopada 2010 r.

Niepodobna, żeby nie przyszły zgorszenia; lecz biada temu, przez którego przychodzą.

Wtorek 9 Listopada 2010 r.

Czyż nie wiecie, żeście świątynią Boga i że Duch Boży mieszka w was?

Środa 10 Listopada 2010 r.

Żaden się nie znalazł, który by wrócił i oddał chwałę Bogu, tylko ten cudzoziemiec”.

Czwartek 11 Listopada 2010 r.

Czuwajcie i módlcie się w każdym czasie, abyście mogli stanąć przed Synem Człowieczym.

Piątek 12 Listopada 2010 r.

Każdy, kto wybiega zbytnio naprzód, a nie trwa w nauce Chrystusa, ten nie ma Boga.

Sobota 13 Listopada 2010 r.

Czy jednak Syn Człowieczy znajdzie wiarę na ziemi, gdy przyjdzie?
Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg