Cytat dnia

Niedziela 5 Grudnia 2010 r.

Przygotujcie drogę Panu, prostujcie ścieżki dla Niego.

Poniedziałek 6 Grudnia 2010 r.

Będę słuchał tego, co mówi Pan Bóg.

Wtorek 7 Grudnia 2010 r.

Nie jest wolą Ojca waszego, który jest w niebie, żeby zginęło jedno z tych małych.

Środa 8 Grudnia 2010 r.

Oto Ja służebnica Pańska, niech Mi się stanie według twego słowa!

Czwartek 9 Grudnia 2010 r.

Pan jest dobry dla wszystkich, a Jego miłosierdzie nad wszystkim, co stworzył.

Piątek 10 Grudnia 2010 r.

A jednak mądrość usprawiedliwiona jest przez swe czyny.

Sobota 11 Grudnia 2010 r.

Odnów nas, Boże, i daj nam zbawienie.
Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg