Cytat dnia

Niedziela 14 Listopada 2010 r.

Przez swoją wytrwałość ocalicie wasze życie.

Poniedziałek 15 Listopada 2010 r.

Ja jestem światłością świata, kto idzie za Mną, będzie miał światło życia.

Wtorek 16 Listopada 2010 r.

Ja wszystkich, których kocham, karcę i ćwiczę. Bądź więc gorliwy i nawróć się.

Środa 17 Listopada 2010 r.

Każdemu, kto ma, będzie dodane; a temu, kto nie ma, zabiorą nawet to, co ma.

Czwartek 18 Listopada 2010 r.

Nie zatwardzajcie dzisiaj serc waszych, lecz słuchajcie głosu Pańskiego.

Piątek 19 Listopada 2010 r.

Moje owce słuchają mojego głosu, Ja znam je, a one idą za Mną.

Sobota 20 Listopada 2010 r.

Bóg nie jest Bogiem umarłych, lecz żywych; wszyscy bowiem dla Niego żyją.
Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg