Cytat dnia

Niedziela 9 Stycznia 2011 r.

Przeszedł On, dobrze czyniąc i uzdrawiając wszystkich, którzy byli pod władzą diabła, dlatego że Bóg był z Nim.

Poniedziałek 10 Stycznia 2011 r.

Bliskie jest królestwo Boże. Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię.

Wtorek 11 Stycznia 2011 r.

Przyjmijcie słowo Boże nie jako słowo ludzkie, ale jak jest naprawdę, jako słowo Boga.

Środa 12 Stycznia 2011 r.

Pan Bóg pamięta o swoim przymierzu.

Czwartek 13 Stycznia 2011 r.

Słysząc głos Pana serc nie zatwardzajcie.

Piątek 14 Stycznia 2011 r.

W Chrystusie Bóg pojednał świat ze sobą, nam zaś przekazał słowo pojednania.

Sobota 15 Stycznia 2011 r.

Nie przyszedłem powołać sprawiedliwych, ale grzeszników.
Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg