Cytat dnia

Niedziela 26 Grudnia 2010 r.

Wszystko czyńcie w imię Pana Jezusa, dziękując Bogu Ojcu przez Niego.

Poniedziałek 27 Grudnia 2010 r.

Światło wschodzi dla sprawiedliwego i radość dla ludzi prawego serca.

Wtorek 28 Grudnia 2010 r.

Jeśli mówimy, że nie mamy grzechu, to samych siebie oszukujemy i nie ma w nas prawdy.

Środa 29 Grudnia 2010 r.

Po tym poznajemy, że znamy Jezusa, jeżeli zachowujemy Jego przykazania.

Czwartek 30 Grudnia 2010 r.

Świat przemija, a z nim jego pożądliwość; kto zaś wypełnia wolę Bożą, ten trwa na wieki.

Piątek 31 Grudnia 2010 r.

On będzie sądził świat sprawiedliwie, a ludy według swej prawdy.

Sobota 1 Stycznia 2011 r.

Niech cię Pan błogosławi i strzeże. Niech Pan rozpromieni oblicze swe nad tobą, niech cię obdarzy swą łaską.
Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg