Cytat dnia

Niedziela 16 Stycznia 2011 r.

Przychodzę, Boże, pełnić Twoją wolę.

Poniedziałek 17 Stycznia 2011 r.

A chociaż był Synem, nauczył się posłuszeństwa przez to, co wycierpiał.

Wtorek 18 Stycznia 2011 r.

To szabat został ustanowiony dla człowieka, a nie człowiek dla szabatu.

Środa 19 Stycznia 2011 r.

Co wolno w szabat: uczynić coś dobrego, czy coś złego? Życie ocalić czy zabić?

Czwartek 20 Stycznia 2011 r.

Jezus głosił Ewangelię o królestwie i leczył wszelkie choroby wśród ludu.

Piątek 21 Stycznia 2011 r.

Jezus wyszedł na górę i przywołał do siebie tych, których sam chciał, a oni przyszli do Niego.

Sobota 22 Stycznia 2011 r.

Otwórz, Panie, nasze serca, abyśmy uważnie słuchali słów Syna Twojego.
Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg