Cytat dnia

Niedziela 2 Stycznia 2011 r.

Niech da wam światłe oczy serca, tak byście wiedzieli, czym jest nadzieja waszego powołania.

Poniedziałek 3 Stycznia 2011 r.

Popatrzcie, jaką miłością obdarzył nas Ojciec: zostaliśmy nazwani dziećmi Bożymi: i rzeczywiście nimi jesteśmy.

Wtorek 4 Stycznia 2011 r.

Dzięki temu można rozpoznać dzieci Boga i dzieci diabła: każdy, kto postępuje niesprawiedliwie, nie jest z Boga, jak i ten, kto nie miłuje swego brata.

Środa 5 Stycznia 2011 r.

Taka jest wola Boża, którą objawiono nam od początku, abyśmy się wzajemnie miłowali.

Czwartek 6 Stycznia 2011 r.

Uwielbią Pana wszystkie ludy ziemi.

Piątek 7 Stycznia 2011 r.

Nie dowierzajcie każdemu duchowi, ale badajcie duchy, czy są z Boga

Sobota 8 Stycznia 2011 r.

W tym przejawia się miłość, że nie my umiłowaliśmy Boga, ale że On sam nas umiłował i posłał Syna swojego jako ofiarę przebłagalną za nasze grzechy.
Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg