Cytat dnia

Niedziela 13 Marca 2011 r.

Nie samym chlebem żyje człowiek, lecz każdym słowem, które pochodzi z ust Bożych.

Poniedziałek 14 Marca 2011 r.

Bądźcie świętymi, bo Ja jestem święty, Pan, Bóg wasz.

Wtorek 15 Marca 2011 r.

Na modlitwie nie bądźcie gadatliwi jak poganie.

Środa 16 Marca 2011 r.

Nawróćcie się do Boga waszego, On bowiem jest łaskawy i miłosierny.

Czwartek 17 Marca 2011 r.

Wszystko więc, co byście chcieli, żeby wam ludzie czynili, i wy im czyńcie.

Piątek 18 Marca 2011 r.

Gdy grzechy wspomnisz, któż się z nas ostoi?

Sobota 19 Marca 2011 r.

Będę na wieki śpiewał o łasce Pana, moimi ustami Twą wierność będę głosił przez wszystkie pokolenia.

Reklama

Reklama