Cytat dnia

Niedziela 6 Marca 2011 r.

Nie każdy, który mi mówi: »Panie, Panie«, wejdzie do królestwa niebieskiego

Poniedziałek 7 Marca 2011 r.

Błogosławiony człowiek, który boi się Pana i wielką radość znajduje w Jego przykazaniach.

Wtorek 8 Marca 2011 r.

Oddajcie więc Cezarowi to, co należy do Cezara, a Bogu to, co należy do Boga.

Środa 9 Marca 2011 r.

Rozdzierajcie wasze serca, a nie szaty!

Czwartek 10 Marca 2011 r.

Kładę dziś przed tobą życie i szczęście, śmierć i nieszczęście.

Piątek 11 Marca 2011 r.

Pościcie wśród waśni i sporów, i wśród bicia niegodziwą pięścią.

Sobota 12 Marca 2011 r.

Pan mówi: Nie chcę śmierci grzesznika, lecz aby się nawrócił i miał życie.

Reklama

Reklama