Cytat dnia

Niedziela 20 Marca 2011 r.

Wyjdź z twojej ziemi rodzinnej i z domu twego ojca do kraju, który ci ukażę.

Poniedziałek 21 Marca 2011 r.

Zgrzeszyliśmy, zbłądziliśmy, popełniliśmy nieprawość i zbuntowaliśmy się, odstąpiliśmy od Twoich przykazań.

Wtorek 22 Marca 2011 r.

Obmyjcie się, bądźcie czyści. Usuńcie zło uczynków waszych sprzed moich oczu. Przestańcie czynić zło. Zaprawiajcie się w dobrem.

Środa 23 Marca 2011 r.

Kto by między wami chciał stać się wielkim, niech będzie waszym sługą.

Czwartek 24 Marca 2011 r.

Przeklęty mąż, który pokłada nadzieję w człowieku i który w ciele upatruje swą siłę, a od Pana odwraca swe serce.

Piątek 25 Marca 2011 r.

Przychodzę, Boże, pełnić Twoją wolę.

Sobota 26 Marca 2011 r.

Któryż Bóg podobny Tobie, który oddalasz nieprawość, odpuszczasz występek Reszcie dziedzictwa Twego?
Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg