Cytat dnia

Niedziela 22 Stycznia 2012 r.

Przemija bowiem postać tego świata.

Poniedziałek 23 Stycznia 2012 r.

Nasz Zbawiciel Jezus Chrystus śmierć zwyciężył, a na życie rzucił światło przez Ewangelię.

Wtorek 24 Stycznia 2012 r.

Kto pełni wolę Bożą, ten Mi jest bratem, siostrą i matką.

Środa 25 Stycznia 2012 r.

Kto uwierzy i przyjmie chrzest, będzie zbawiony; a kto nie uwierzy, będzie potępiony.

Czwartek 26 Stycznia 2012 r.

Nie dał nam Bóg ducha bojaźni, ale mocy i miłości, i trzeźwego myślenia.

Piątek 27 Stycznia 2012 r.

Zmiłuj się nade mną, Boże, w łaskawości swojej, w ogromie swej litości zgładź moją nieprawość.

Sobota 28 Stycznia 2012 r.

Żywe jest słowo Boże i skuteczne, zdolne osądzić pragnienia i myśli serca.
Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg