Cytat dnia

Niedziela 15 Stycznia 2012 r.

Z nadzieją czekałem na Pana, a On się pochylił nade mną i wysłuchał mego wołania.

Poniedziałek 16 Stycznia 2012 r.

Żywe jest słowo Boże i skuteczne, zdolne osądzić pragnienia i myśli serca.

Wtorek 17 Stycznia 2012 r.

To szabat został ustanowiony dla człowieka, a nie człowiek dla szabatu. Zatem Syn Człowieczy jest panem szabatu.

Środa 18 Stycznia 2012 r.

Jezus głosił Ewangelię o królestwie i leczył wszelkie choroby wśród ludu.

Czwartek 19 Stycznia 2012 r.

Bogu zaufam, nie będę się lękał.

Piątek 20 Stycznia 2012 r.

Nie wyście Mnie wybrali, ale Ja was wybrałem, abyście szli i owoc przynosili.

Sobota 21 Stycznia 2012 r.

Odnów nas, Boże, i daj nam zbawienie.
Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg