Cytat dnia

Niedziela 6 Maja 2012 r.

Nie miłujmy słowem i językiem, ale czynem i prawdą.

Poniedziałek 7 Maja 2012 r.

Kto ma przykazania moje i zachowuje je, ten Mnie miłuje.

Wtorek 8 Maja 2012 r.

Jeżeli Bóg z nami, któż przeciwko nam?

Środa 9 Maja 2012 r.

Trwajcie we Mnie, a Ja w was trwać będę. Kto trwa we Mnie, przynosi owoc obfity.

Czwartek 10 Maja 2012 r.

Jak Mnie umiłował Ojciec, tak i Ja was umiłowałem. Wytrwajcie w miłości mojej!

Piątek 11 Maja 2012 r.

To jest moje przykazanie, abyście się wzajemnie miłowali, tak jak Ja was umiłowałem.

Sobota 12 Maja 2012 r.

Jeżeli was świat nienawidzi, wiedzcie, że Mnie pierwej znienawidził.
Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg