Cytat dnia

Niedziela 3 Czerwca 2012 r.

Wszyscy ci, których prowadzi Duch Boży, są synami Bożymi.

Poniedziałek 4 Czerwca 2012 r.

Kamień, który odrzucili budujący, ten stał się kamieniem węgielnym. Pan to sprawił i jest cudem w oczach naszych.

Wtorek 5 Czerwca 2012 r.

Oczekujemy, według obietnicy, nowego nieba i nowej ziemi, w których będzie mieszkała sprawiedliwość.

Środa 6 Czerwca 2012 r.

Wiem, komu uwierzyłem, i pewien jestem, że mocen jest ustrzec mój depozyt aż do owego dnia.

Czwartek 7 Czerwca 2012 r.

Ja jestem chlebem żywym, który zstąpił z nieba. Jeśli kto spożywa ten chleb, będzie żył na wieki.

Piątek 8 Czerwca 2012 r.

Jeśli Mnie kto miłuje, będzie zachowywał moją naukę, a Ojciec mój umiłuje go i do niego przyjdziemy.

Sobota 9 Czerwca 2012 r.

Głoś naukę, nastawaj w porę, nie w porę, w razie potrzeby wykaż błąd, poucz, podnieś na duchu z całą cierpliwością, ilekroć nauczasz.
Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg