Cytat dnia

Niedziela 13 Maja 2012 r.

Umiłowani, miłujmy się wzajemnie, ponieważ miłość jest z Boga, a każdy, kto miłuje, narodził się z Boga i zna Boga.

Poniedziałek 14 Maja 2012 r.

Nie wyście Mnie wybrali, ale Ja was wybrałem, abyście szli i owoc przynosili.

Wtorek 15 Maja 2012 r.

Poślę wam Ducha Prawdy, On was doprowadzi do całej prawdy.

Środa 16 Maja 2012 r.

Od wszelkiej trwogi Pan Bóg mnie wyzwolił.

Czwartek 17 Maja 2012 r.

Wy będziecie płakać i zawodzić, a świat się będzie weselił. Wy będziecie się smucić, ale smutek wasz zamieni się w radość.

Piątek 18 Maja 2012 r.

Pan Bóg jest królem całej naszej ziemi.

Sobota 19 Maja 2012 r.

O cokolwiek byście prosili Ojca, da wam w imię moje.
Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg