Cytat dnia

Niedziela 5 Sierpnia 2012 r.

Mówię i zaklinam was w Panu, abyście już nie postępowali tak, jak postępują poganie z ich próżnym myśleniem.

Poniedziałek 6 Sierpnia 2012 r.

Panowanie Jego jest wiecznym panowaniem, które nie przeminie, a Jego królestwo nie ulegnie zagładzie.

Wtorek 7 Sierpnia 2012 r.

Pokładam nadzieję w Panu, ufam Jego słowu.

Środa 8 Sierpnia 2012 r.

Głoście, wychwalajcie i mówcie: «Pan wybawił swój lud, Resztę Izraela!»

Czwartek 9 Sierpnia 2012 r.

Syn Człowieczy przyjdzie w chwale Ojca swego razem z aniołami swoimi, i wtedy odda każdemu według jego postępowania.

Piątek 10 Sierpnia 2012 r.

Kto skąpo sieje, ten skąpo i zbiera, kto zaś hojnie sieje, ten hojnie też zbierać będzie.

Sobota 11 Sierpnia 2012 r.

Zginie ten, co jest ducha nieprawego, a sprawiedliwy żyć będzie dzięki swej wierności.

Reklama

Reklama